Μέντωρ ήτοι αναγνώσματα και τερπνά και ωφέλιμα χάριν της ευγενούς νεολαίας   Publication: Σμύρνη: χ.ε., 1869 . 1 τ. Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά /   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1984 . 12 τ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μεσσηνιακά Γράμματα /   Publication: Καλαμάτα: χ.ε., 1956 . 2 τ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μετέωρα:   Publication: Τρίκαλα: ΕΜΟΤ, 1950 . 11 τ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Μεφιστό:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1941 . 11 τ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Μεφιστοφελής:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1924 . 1 τχ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μήνες:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1937 . 28 τχ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (28),

Actions: Add to cart
Μηνιαία Επιθεώρησις:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1916 . 1 τχ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μηνιαία Οικονομική και Κοινωνική Επιθεώρησις της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1924 . 80 τχ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (80),

Actions: Add to cart
Μηνιαίον Δελτίον του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού /   Publication: Αθήνα: Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, 1936 . 19 τχ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19),

Actions: Add to cart
Μηνιαίον δελτίο του ειδικού εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών /   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, 1920 . 13 τ.+4 τχ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17),

Actions: Add to cart
Μηνιαίον Δελτίον Πληροφοριών /   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος, 1966 . 12 τχ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Μηνιαίον Δελτίον Υπουργείου Εξωτερικών /   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1935 . 1 τ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικά:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 3 τ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικά Χρονικά:   Publication: Αθήνα: Ένωση Σμυρναίων, 1938 . 16 τ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (16),

Actions: Add to cart
Μικρασιατική σπίθα /   Publication: Σέρρες: Αδελφότητα Μικρασιατών Ν.Σερρών, 2003 . 13 τ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον /   Publication: Σάμος: χ.ε., 1907 . 8 τ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων   Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1978 . 3 τ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Minerva : rivista de Filologia Clasica /   Publication: Valladolid: Universidad de Valladolid, 1987 . 30 τ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (30),

Actions: Add to cart
Le Miroir:   Publication: Paris: χ.ε., 1916 . 1 τχ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha