Ημερολόγιο Δυτικής Μακεδονίας:   Publication: Κοζάνη: χ.ε., 1960 . 2 τ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο Εγκυκλοπαιδικόν /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1913 . 4 τ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων \   Publication: Κωνσταντινούπολη: Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα, 1905 . 2 τ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1919 . 10 τ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο Κοζάνης /   Publication: Κοζάνη: χ.ε., 1976 . 11 τ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο ο Φάρος της Ανατολής /   Publication: Cairo: χ.ε., 1924 . 4 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο Πάργα /   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1934 . 1 τ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο Σατάν /   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1910 . 3 τ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιον της Εστίας   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1886 . 1 τ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο της Εύας /   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1934 . 1 τ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος /   Publication: Αθήνα: Ι. Ν. Σιδέρης, 1922 . 8 τ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιο Χαλκιδικής /   Publication: Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής: .ε., 1931 . 2 τ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Homonoia:   Publication: Budapest: University Budapest, 1979 . 5 τ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Horizons bulgares:   Publication: Sofia: χ.ε., 1970 . 3 τχ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ήπειρος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης, 1978 . 12 τ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικά Γράμματα:   Publication: Ιωάννινα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2004 . 6 τχ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικά Χρονικά:   Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1926 . 28 τ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (28), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτική Εστία:   Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1952 . 40 τ.+ 18 τχ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (57),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτική Εταιρεία:   Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία, 1984 . 125 τ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (127),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικό Ημερολόγιο /   Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1979 . 35 τ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (29), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha