Πλάτων : Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 1949 . 61 τ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (58), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πλάτων : Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων. Παράρτημα. Θέματα Μέσης Εκπαίδευσης   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 2001 . 8 τ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Πνευματική Επαρχία:   Publication: Σέρρες: χ.ε., 1971 . 6 τχ. , Από το τχ.2 (1971) ως υπότιτλος αναγράφεται το: "Τρίμηνη Λογοτεχνική και Λαογραφική έκδοση". Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Πνευματική Ζωή:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1937 . 154 τχ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (154),

Actions: Add to cart
Πνευματική Κύπρος:   Publication: Λευκωσία: χ.ε., 1960 . 15 τ.+ 45 τχ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (60),

Actions: Add to cart
Ποικίλη Στοά:   Publication: Αθήνα: Εκ των τυπογραφείων της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1898 . 4 τχ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ο Ποιμήν : διμηνιαίο εκκλησιαστικό περιοδικό /   Publication: Μυτιλήνη: χ.ε., 1958 . 46 τ.+73 τχ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (138),

Actions: Add to cart
Nova Best:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 1 τχ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολέμων :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1948 . 4 τχ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η Πόλη :   Publication: Θεσσαλονίκη : Δήμος Σταυρούπολης, 2005 . 8 τχ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Πόλις και Πρόσωπο :   Publication: Ξάνθη: χ.ε., 2005 . 1 τχ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πολίτης /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . 1 τχ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικά Φύλλα :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1953 . 46 τχ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (46),

Actions: Add to cart
Πολιτικά Φύλλα :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1930 . 1 τχ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πολιτική :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1963 . 7 τχ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Πολιτισμός :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1933 . 1 τχ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολίχνη :   Publication: . 2 τχ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολύγυρος : περιοδική έκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου   Publication: Πολύγυρος : Λαογραφικός Όμιλος Πολυγύρου, 2000 . 87 τχ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (87), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποντιακή Εστία :   Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Παναγία Σουμελά", 1950 . 45 τ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (45),

Actions: Add to cart
Ποντιακή Στοά /   Publication: Αθήνα : Παμποντιακή Ένωση, 1971 . 1 τ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha