Λεξικογραφικόν Δελτίον /   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1939 . 26 τ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (27), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεσβιακά:   Publication: Μυτιλήνη: Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, 1953 . 5 τ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Λεσβιακόν Ημερολόγιον /   Publication: Μυτιλήνη: χ.ε., 1950 . 1 τ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεύκωμα Θρακική Εστίας Βεροίας /   Publication: Βέροια: Θρακική Εστία Βεροίας, 1989 . 3 τ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεύτερα Νιάτα:   Publication: Θεσσαλονίκη: ΕΠΟΝ, 1945 . 1 τχ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λιβαδεριώτικη Ηχώ:   Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Λιβαδεριωτών Θεσσαλονίκης, 2004 . 2 τχ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λιβάδι:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, 1984 . 5 τχ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Ο Λόγος:   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1921 . 14 τχ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Λόγος Σιρίνων:   Publication: Σέρρες: Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερρών, 1959 . 3 τχ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λογοτεχνικά Χρονικά:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 2 τχ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λύρα:   Publication: Ζάκυνθος: χ.ε., 1970 . 2 τχ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λυρικός κόσμος:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 36 τχ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (36),

Actions: Add to cart
Letostruj:   Publication: Solun: χ.ε., 1912 . 1 τ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lingua e Letteratura:   Publication: Milano: Istituto Universitario de Lingue Moderne, 1997 . 5 τ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Listy Filologické /   Publication: Praha: Ceskoslovenska Akademie Ved, 1957 . 35 τ.+48τχ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (82),

Actions: Add to cart
Lumina:   Publication: Bucuresti: χ.ε., 1936 . 2 τ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Luoghi dell'Infinito /   Publication: Milano: χ.ε., 1997 . 105 τχ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (105),

Actions: Add to cart
Μαγνησία:   Publication: Βόλος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2003 . 12 τχ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Μαγνησιακά:   Publication: Βόλος: Νομαρχία Μαγνησίας, 1971 . 1 τ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedoniae Acta Archeologica /   Publication: Skopja: Association of the Archaeologist of Sr Macedonia, 1983 . 1 τχ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha