Κλειώ:   Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2004 . 3 τχ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κληρονομία:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μονή Βλατάδων, 1969 . 36 τ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (36),

Actions: Add to cart
Klio:   Publication: Berlin: Akademie Verlag der Wissenschaften der DDR, 1980 . 12 τ.+1 τχ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Knjizevna Istorija /   Publication: Beograd: χ.ε., 1975 . 17 τχ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17),

Actions: Add to cart
Kocovsko Metohijski Zbornik /   Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umethosti, 2005 . 5 τ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Κοινή Γνώμη και η σφυγμομέτρηση :   Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Κοινής Γνώμης "Έρευνα-Γκάλοπ", 1954 . 72 τχ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (72),

Actions: Add to cart
Κοινότης:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1922 . 1 τ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικόν Ημερολόγιον /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1907 . 1 τ. , Φωτοτυπία Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κόνιτσα:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 1 τ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κόσκινο:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 2 τ.+2 τχ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κόσμος:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1935 . 2 τχ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Κόσμος της Ψυχής:   Publication: Αθήνα: Μεταψυχικός Σύνδεσμος Αθηνών, 1947 . 13 τχ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Κόσμος του Γαλαξία:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 1 τχ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοχλίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1945 . 1 τ.+7 τχ. , Τα πρωτότυπα (τχ.1, 2, 4, 5, 6, 12, 14) βρίσκονται στην Ε.Θ.(ντ.7) σε γαλάζιο ντοσιέ. | Φωτοτυπική ανατύπωση: Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1983. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κρήτη:   Publication: New York: Παγκρητική ΄Ενωση Αμερικής, 1968 . 11 τχ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Κρητικά Χρονικά:   Publication: Ηράκλειο: χ.ε., 1947 . 24 τ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (24),

Actions: Add to cart
Κρητικές Σελίδες:   Publication: Ηράκλειο: χ.ε., 1937 . 2 τχ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κρητική Επιθεώρησις του εν Χανίοις εκδιδομένου εικονογραφημένου περιοδικού Ηχούς /   Publication: Χανιά: χ.ε., 1912 . 1 τ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρητική Εστία:   Publication: Χανιά: Ιστορική Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, 1949 . 14 τ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Κρητικός Λαός:   Publication: Ηράκλε: .ε., 1909 . 1 τχ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha