Ηριδανός:   Publication: Αθήνα: Ηριδανός, 1972 . 2 τ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Humanitas : Faculdade de Letras /   Publication: Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952 . 47 τ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (44), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 3 τ.+1 τχ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θασιακά:   Publication: Καβάλα: Θασιακή Ένωση Καβάλας, 1984 . 9 τ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Θεατρικά Τετράδια:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 8 τχ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Θεοδρομία : τριμηνιαία έκδοση ορθοδόξου διδαχής /   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών, 1999 . 79 τχ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (80),

Actions: Add to cart
Θεολογία : επιστημονικόν περιοδικόν εκδιδόμενον κατά τριμηνίαν /   Publication: Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1953 . 83 τ.+17 τχ. Date:1953 Availability: Copies available: (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (67), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλικά :   Publication: Βόλος: Φιλάρχαιος Εταιρεία Βόλου, 1958 . 2 τχ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θεσσαλικά Μελετήματα :   Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλολογική Αρχαιολογική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας, 2011 . 9 τ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Θεσσαλικά Χρονικά:   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αθηνών, 1935 . 5 τ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Θεσσαλικό Ημερολόγιο :   Publication: Λάρισα: χ.ε., 1980 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (59),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονικεύς Νικάνωρ:   Publication: Θεσσαλονική: χ.ε., 1930 . 1 τ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονικέων Πόλις : τετραμηνιαία Θεσσαλονίκεια έκδοση /   Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 1997 . 71 τ.χ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (72),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη : Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 9 τ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυρίσματα = Thesaurismata   Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1962 . 37 τ. Date:1962 Availability: Copies available: (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (33), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά:   Publication: Αθήνα: Εταιρείας Θρακικών Μελετών, 1978 . 11 τ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Θρακικά:   Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1928 . 46 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (46), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά Χρονικά:   Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1960 . 25 τ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (25),

Actions: Add to cart
Θρακική Επετηρίδα /   Publication: Κομοτηνή: Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής 1980 . 9 τ. , Η συνέχεια της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ, Εν Αθήναις, 1897 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Θρακική Επετηρίς:   Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 1 τ. , Συνεχίζεται ως ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha