Επετηρίς του εν Κωνσταντινούπολη Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου /   Publication: Κωνσταντινούπολη: Ηπειρωτικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, 1873 Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας /   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1965 . 11 τ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου /   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1980 . 10 τ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου /   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1939 . 15 τ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός"/   Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός", 1896 . 15 τ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15),

Actions: Add to cart
Eπί Τροχάδην:   Publication: Εδεσσα: Λαογραφική Εταιρεία Νομού Πέλλας, 1993 . 5 τχ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Επιθεώρηση Βαρλέντη   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1906 . 2 τ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επιθεώρηση Τέχνης:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1954 . 54 τχ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (54),

Actions: Add to cart
Επιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών /   Publication: Αθήνα: Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1970 . 61 τχ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (61),

Actions: Add to cart
Επιθεώρησις Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών   Publication: Αθήνα: Κ. Eλευθερουδάκης, 1908 Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιθεώρησις Λόγου και Τέχνης /   Publication: Λευκωσία: χ.ε., 1970 . 1 τ.+17 τχ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18),

Actions: Add to cart
Επιθεώρησις Οικονομολογική-Βιομηχανική Μακεδονίας-Θράκης /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1946 . 1 τχ. , Δεμένο μαζί με το "Επιθεώρησις Οικονομική Ελλάδος-Μεσογείου" Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιθεώρησις Οικονομολογική Ελλάδος-Μεσογείου   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1955 . 4 τ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:   Publication: Αθήνα: Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, 1923 . 12 τ.+ 7 τχ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19),

Actions: Add to cart
Eπιλογές:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . 7 τχ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Eπιμόρφωσις:   Publication: Βόλος: Ν.E.Λ.E., 1971 . 2 τχ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Eπιστασία:   Publication: Κατερίνη: Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, 1969 . 16 τ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (16),

Actions: Add to cart
Επιστημονικά δημοσιεύματα Στρατιωτικής Σχολής Eυελπίδων /   Publication: Αθήνα: Σ.Σ.E., 2007 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική Επετηρίδα Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης /   Publication: Θεσσαλονίκη: Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης, 2002 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ: Τμήμα Ποιμαντικής /   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 14 τ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha