Αθήναιον:   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Ερμής, 1872 Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος /   Publication: Αθήναι: I.E.E.E., 1883 , Οι τόμοι Ι-7, 11-12 εις διπλούν. Λείπει ο τόμ. 26 (1983) Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές Ημέρες : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 5 τ.+14 τχ. , Διευθυντές του περιοδικού διετέλεσαν οι : Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης [τευχ. 1-8 (1932), έτος έβδομο (1939) και στη μεταπολεμική περίοδο τευχ. 1-6 (1952-1953)], Γ. Θέμελης, [τεύχ. 1-12 (1934)], Στέλιος Ξεφλούδας [έτη Γ'-Δ' (1935-1936)], Γιώργος Δέλιος (έτος Ε' (1937), Γιώργος Θ. Βαφόπουλος [έτος ΣΤ' (1938)]. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη Εστία /   Publication: Αθήνα : Εκ του τυπογραφείου της Εστίας, 1890 . 4 τχ. , Συνεχίζει το περιοδικό ΕΣΤΙΑ Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική Εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1837 . 132 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (132), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha