Βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική by Riza, Emin Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, 1993 . 411 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Din folklorul romanic si cel latin. by Papahagi, Tache Publication: Bucuresti: Romania Noua, 1923 . 2χ.α.+ΙΙ+174 σ.: Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionar enciclopedic de arta medievala romaneasca by Dragut, Vasile Publication: Bucuresti: Stiintifica si Engiglopedica, 1976 . 329 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliografia romaneasca moderna (1831-1918). Vol. IV (R-Ζ) by Strempel, Gabriel Publication: Bucuresti: Academiei Române, 1996 . xxi+873 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalogul documentelor referitoare la viata economica a Tarilor Romane in sec. XVII-ΧΙΧ. Documente din Arhivele Statului Sibiu, Vol. Ι-ΙΙ. / by Limona, Dumitru Publication: Bucuresti: Directia Generala a Archivelor Statului, 1966 . 2 τ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Kurze Geschichte Rumäniens. by Bulei, Ion Publication: Bucuresti: Meronia, 1998 . 224 σ.; Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Romania:   Publication: Bucuresti: Academiei Române, 1996 . 157 σ.; Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μémoire sur les couvents Roumains placés sous l΄invocation des Saints-Lieux dΌrient.   Publication: Χ.τ.: Imprimerie Nationale Ε. Rassidescou, . 2 x.α.+158 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφργ.«Seminaire catholique Bulgare Salonique». Δεμένο μαζί με άλλο. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La vérité sur la question des couvents dédiés en Moldo-Valachie /   Publication: Paris: Imprime chez Bonavenrure et Ducessois, 1863 . 52 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα. 22x16 εκ. Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les monastères dits Brancovanesti / by Bolliac, César Publication: Bucuresti: Imprimerie C. Α. Rosetti, 1862 . 169 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα. 22x16 εκ. Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lettre au R. Ρ. Archimandrite Agathon ot Μénédec (de Valachie) en réponse a sa brochure intitulée Étude sur les droits et obligations des monastères roumains dédiés aux Saints Lieux d'orient / by Horin, Ignace, Diacre Publication: Paris: E. Dentu, 1863 . 16 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάντησις των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και Αγίων Τόπων προς το Υπόμνημα της Ηγεμονικής Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Ηγεμονειών Βλαχίας και Μολδαβίας, περί των Γραικικών Μοναστηρίων   Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: χ.ε., 1863 . 95 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Etnologie juridica. by Vulcanescu, Romulus Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1970 . 339 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les minorités ethniques en Europe Centrale et Balkanique.   Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1946 . 96 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tara Romaneasca. by Simionescu, Ion Publication: Bucuresti: Jockey-Cluc, Ion C. Vacarescu, 1922 . 109 σ.: , Περιέχει σφραγίδα του Societatea Elemilor Scolei Comerciale Romane din Salonic. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les frontiéres Roumaines. by Angel, Jacques Publication: Bucuresti: Imprimerie Nationale, 1935 . 69 σ.: , Περιέχει σφραγίδα του Societatea Elemilor Scolei Comerciale Romane din Salonic. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρουμανία:   Publication: Αθήνα: Διεθνείς Εκδόσεις, 1978 . 118 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πανόραμα του κόσμου: by Reclus, Onésime Publication: Αθήνα: Καμπερογλου, Γεώργιος, 1897 . 1188 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le monastere de Caldarusani. by Jalba, C. Publication: Bucuresti: Meridiane, 1965 . 48 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le monastère de Hurez. by Rosu, Lucian Publication: Bucuresti: Meridiane, 1965 . 60 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha