Πεπραγμένα έτους 1979.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1980 . 19 σ. , Τόμος 20 (1980) 557-575 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1983   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1984 . 20 σ. , Τόμος 24 (1984) 329-348 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1983   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1986 . 15 σ. , Τόμος 25 (1985-86) 425-439 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1984   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1986 . 22 σ. , Τόμος 25 (1985-86) 440-461 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1985   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1986 . 16 σ. , Τόμος 25 (1985-86) 462-477 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1986   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1988 . 25 σ. , Τόμος 26 (1987-88) 411-425 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1987   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1988 . 22 σ. , Τόμος 26 (1987-88) 426-447 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1988   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1990 . 21 σ. , Τόμος 27 (1989-90) 459-479 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1989   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1990 . 17 σ. , Τόμος 27 (1989-90) 480-497 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1990   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1992 . 20 σ. , Τόμος 28 (1991-92) 543-562 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1991   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1992 . 20 σ. , Τόμος 28 (1991-92) 563-586 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1992.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1994 . 18 σ. , Τόμος 29 (1994) 431-448 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1993.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1994 . 26 σ. , Τόμος 29 (1994) 449-474 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1994   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1996 . 22 σ. , Τόμος 30 (1995-1996) 377-398 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1995   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1996 . 18 σ. , Τόμος 30 (1995-1996) 399-417 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1996   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1998 . 23 σ. , Τόμος 31 (1997-98) 461-483 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1997   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1998 . 20 σ. , Τόμος 31 (1997-98) 485-504 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1998.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 2011 . 21 σ. , Τόμος 32 (1999-2000) 549-569 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1999.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 2011 . 22 σ. , Τόμος 32 (1999-2000) 571-592 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 2000   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 2003 . 16 σ. , Τόμος 33 (2001-02) 375-391 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha