Πεπραγμένα του έτους 2001   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 2003 . 21 σ. , Τόμος 33 (2001-02) 393-413 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 2002   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 2005 . 18 σ. , Τόμος 34 (2003-04) 457-475 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 2003   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 2005 . 17 σ. , Τόμος 34 (2003-04) 483-499 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Νοεμβρίου 2003   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 2005 . 4 σ. , Τόμος 34 (2003-04) 477-481 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποσπάσματα εκ της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής της Εταιρείας του Ελληνισμού κατά το έτος 1904.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 6 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 69-71 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επάνοδος του Προέδρου της Εταιρείας κ. Ν. Καζάζη εκ του ανά την Εσπερίαν ταξειδιού του.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 22 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 51-72 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιρεσίαι:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 2 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 228-229 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ελληνισμός" Εβδομαδιαία εθνική εφημερίς [σχόλια της σύνταξης].   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 3 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 476-478 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ελληνισμός" Εβδομαδιαία εθνική εφημερίς [σχόλια της σύνταξης].   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 3 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 545-547 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις του διοικητικού συμβουλίου διά το έτος 1928 Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας.   Publication: Αθήνα: Λεοντιάδη, Αδελφοί, 1926 . 13 σ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική φορτηγός ναυτιλία κατά τον πόλεμον και μετ' αυτόν:   Publication: Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 1946 . 28 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων ετών 1945-1950.   Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος οι Φίλοι του Στρατού, 1951 . 23 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1960-61 αναγνωσθείσα την 1ην Απριλίου 1962 κατά την τελετήν της εγκαταστάσεως των πανεπιστημιακών αρχών. by Βάρβογλης, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1962 . 30 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 31 Μαρτίου 1957. by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 35 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από δωρεά Γ. Θεμελή. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης:   Publication: Θεσσαλονίκη: Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 1996 . 16 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική Αδελφότης των εν Αιγύπτω Κυπρίων:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γκούτεμβεργ, Γ. Δ. Γεωργιάδη, 1948 . 2 τχ. , Και στα δύο τχ. στη σ. . Υπάρχει η Σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα κατά την γυμνασιαρχίαν Μιχαήλ Βολονάκη εν τω σχολικώ έτει 1900-1901. Πεπραγμένα. by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Παγκύπριον Γυμνάσιον, 1902 . 27 σ. , Εκ του του τυπογραφείου "Φωνής της Κύπρου". Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την γυμνασιαρχίαν: by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Παγκύπριον Γυμνάσιον, 1901 . 25 σ. , Τύποις "Κυπρίου".Στη σ. . Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1920 . 27 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκύπριον Γυμνάσιον: Τα κατά την γυμνασιαρχίαν Μιχαήλ Δ. Βολονάκη εν τω σχολικώ έτει 1899-1900 πεπραγμένα by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Τύποις «Κυπρίου», 1901 . (2)+22+(3)+1λ. σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha