Οικονομική βιβλιογραφία της Ελλάδος 1928-1934   Publication: Αθήνα: Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, 1935 . 76 σ.; Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτομένων νέων εδαφών εν Μακεδονία:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935 . 263 σ.; Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην τουρκοκρατία by Beaujour, Felix Publication: Αθήνα: Αφοί Τολίδη, 1974 . 307 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι περί ιδιοκτησίας απόψεις εν τη εκκλησία κατά τους τρεις πρώτους αιώνας by Χατζημιχάλης, Νεκτάριος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1972 . 201 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διακλαδική ανάλυσις των δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως της ελληνικής οικονομίας by Γκαμαλέτσος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1975 . 195 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les monnaies les changes et les arbitrages by Herbelot, L. Publication: Paris: Gauthier-Villars, 1921 . ix+243 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grece:   Publication: Paris: Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 1966 . 51 σ. , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημόσια οικονομικά επί δικτατορίας Παγκάλου / by Τανταλίδης, Δ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1928 . 62 σ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Contribution a l'étude de l'économie rurale de la Grece d'apres guerre by Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Publication: Paris: Berger-Levrault, 1931 . vi+268 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματεία επί της οικονομικής καταστάσεως της Ελλάδος by Αλεξάκης, Πάνος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ταχυδρόμος (Αλεξανδρείας)., 1892 . 48 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lemaitre et la crise financiere de la Grece (1842-1843) by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 111 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spline functions fitted by standard regression methods by Suits, Daniel Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1977 . 40 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος επισκόπησις της ελληνικής οικονομίας, προ και μετά τον Μακεδονικόν Αγώνα by Σαρσέντης, Βασ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1973 . 21 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das wirtschaftliche gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit by Kahrstedt, Ulrich Publication: Berne: Francke, Α., 1954 . 295 σ.; Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία: by Σκούντζος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1980 . 88 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1902, 1912, 1916   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1902 . 3 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ανάλυση των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής οικονομίας by Σαμουηλίδης, Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1982 . 280 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινός γενικός ισολογισμός της κρατικής περιουσίας κατά την 31 Μαρτίου 1927 by Αθανασάκης, Α.Ν. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1928 . 71 σ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις της μειονοψηφίας της επί του προυπολογισμού του κράτους επιτροπής by Πρωτοπαπαδάκης, Π. Ε. Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1907 . 224 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική οικονομική ανασκόπησις της χώρας του έτους 1926   Publication: Αθήνα: Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, 1927 . 160 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha