Ευρωπαϊκός προσανατολισμός, οικονομική μεταρρύθμιση και εθνικισμός στη Ν. Α. Ευρώπη by Καζάκος, Πάνος Publication: Χ.τ.: Σιδέρης Ιωάννης, 1995 . 25 σ. , Τόμος "Τα Βαλκάνια στην Ενωμένη Ευρώπη: Η συμβολή της Ελλάδας", σ. 33-58 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία της Μακεδονίας / by Ράφτης, Τριανταφύλλου Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο : "Μακεδονία-Θεσσαλονίκη: αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος", σ.203-233. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία και οι νοοτροπίες: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Χ.τ.: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1984 . 35 σ. , Τόμος Σεμιναριακά μαθήματα, σ. 91-125 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργική κατάσταση στη Νάουσα, 1820 ως σήμερα / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος", 1999 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Νάουσα: 19ος-20ός αιώνας", σ. 274-306. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική οικονομία στην πεδιάδα του Στρυμόνα την εποχή των Παλαιολόγων. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 9 σ. , Τόμος "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά...", σ. 467-475 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The economy of Byzantine Macedonia in the Palaiologan period / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 13 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.199-211. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ισχυροί αγιάνηδες της Δράμας, της Ζίχνας και των Σερρών (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.): by Κουτζακιώτης, Γιώργος Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 17 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Γ΄ Επιστημονική συνάντηση", σ.189-205 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Foreigners and the urban economy in Thessalonike, ca. 1150-ca. 1450 by Jacoby, David Publication: Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2003 . 48 σ. , Δημοσιευμένο στο "Dumbarton Oaks Papers", 57 (2003) 85-132, από το "Symposium on late byzantine Thessalonike". Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Economic concerns and attitudes of the intellectuals of Thessalonike / by Λαΐου, Αγγελική Publication: Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2003 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο "Dumbarton Oaks Papers", 57 (2003) 205-223, από το "Symposium on late byzantine Thessalonike". Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και οικονομικές δραστηριότητες των ελληνικών πόλεων από την Πύδνα έως το Άκτιον. by Ριζάκης, Α. Δ. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2004 . 12 σ.: , Τόμος "ΣΤ΄ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ.17-28 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στο πρόβλημα του φεουδαρχικού μετασχηματισμού στην αγροτική κοινότητα (Μακεδονία, ΙΓ΄-ΙΕ΄ αι.) by Μαυρομάτης, Λεωνίδας Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 7 σ. , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.1-7 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομικη κατάσταση της σύγχρονης Μακεδονίας. by Κουρμπής, Ιωάννης Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2006 . 5 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα 2006. 4000 χρόνια ελληνική Μακεδονία", σ. 298-302 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία του Δοξάτου στις αρχές του 20ού αιώνα. by Στυλίδου, Μαρία Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 30 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 463-492 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία: by Βαρσακέλης, Νίκος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 75 σ.: , Τόμος "Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων", σ. 175-250 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική οικονομία στην περιοχή της Έδεσσας κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 6 σ. , Τόμος "Β΄ Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της", σ. 141-146 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και πολιτισμικότητα στο ομόσπονδο κράτος της λαϊκής δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά την περίοδο 1944-1952: by Τολούδη, Φωτεινή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 19 σ. , Τόμος "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006", σσ. 637-656 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοσχόπολη-Κοριτσά: Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις δυο εστιών του Ελληνισμού / by Ισμυρλιάδου, Αδελαΐς Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2009 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 14 (2009) 301-318. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reflexions sur lΈssor commercial et industriel de Thessalonique, effectué depuisle XVIIIe siècle jusqu'à nos jours / by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1974 . 10 σ. , Τόμος 14(1974) 1-10 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλουτοπαραγωγική κατάστασις της Επαρχίας Καβάλλας.   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 1 σ. , ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ. ο πρωτότυπο έχει πολλές φθορές. Μη αναγνώσιμο. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραδεμπόρι, Νεοχωρούδα, Δαούτ-Μπαλή [τσιφλίκι]   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 1 σ. , ΤΧ.12 (1921) 374 | ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ. Το πρωτότυπο έχει πολλές φθορές. Μη αναγνώσιμο. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha