Η ελληνική οικονομία υπό το πρίσμα του συνδικαλισμού. by Λάσκαρης, Κώστας Ι. Publication: Αθήνα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παραγωγικότητας, 1956 . 43 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική αγροτική οικονομία και η δράσις της Αγροτικής Τραπέζης κατά το 1956.   Publication: Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1957 . η΄+111 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι οικονομίαι των αραβικών χωρών: by Μπακαρινός, Ευστάθιος Ι. Publication: Αθήνα: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 1959 . 280 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανακοινώσεις του υπουργού των οικονομικών κ. Σ.Ι.Θεοτόκη εις την Βουλήν επί του κατατεθέντος προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1963. by Θεοτόκης, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 65 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική οικονομία κατά τα έτη:   Publication: Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος, 1959 . 2 τχ. , Έτος 1958, σ. 184. Προέρχεται από τη δωρεά Γ.Θεμελή. Έτος 1967, σ. 151. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι θυσίες της Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. by Δοξιάδης, Κωνσταντίνος Α. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1946 . 47 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός [τών ετών]:   Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1959 . 25 Τεύχη σ. , Το τχ. του Έτους 1958, από τη δωρεά Γ.Θεμελή. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νομός Θεσσαλονίκης και η σημασία αυτού από ιστορικής-πολιτικής-οικονομικής-διοικητικής και εκπολιτιστικής απόψεως. by Θεοδωρίδης, Ευμένιος Ν Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1960 . (8)+46 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά Γ.Θεμελή, με αφιέρωση του συγγραφέα στη σ.τίτλου. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία (1881-1912): by Πρόντζας, Βαγγέλης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1992 . 301 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαός χωρίς χώρο. by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 104 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
La Gréce. by Lhéritier, Michel Publication: Paris: Rieder, F. et Cie, 1921 . 127 σ.; Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les pays d'Albanie et leur histoire. by Gibert, Frédéric Publication: Paris: Librairie Ρ. Rosier, 1914 . vi+320 σ.; Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Agrargeographische Untersuchungen in der Ebene von Thessaloniki. by Fuldner, Eckart Publication: Frankfurt: Kramer, Waldemar, 1967 . 146 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Grèce actuelle   Publication: Αθήνα: Γενική Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών, 1933 . 99 σ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αβησσυνία άλλοτε και τώρα. Τόμ. Α΄ by Τσόντος, Ιωάννης Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1937 . 223 σ.: , Στη σ.1 χφ. «Δωρεά Γ. Χανδρή 20.11.39» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Περιοδεία της Αιγύπτου / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Ιασεμίδης, Σωκράτης Περ., 1876 . 2 χ.α.+z΄+3 χ.α.+384 σ. , Στη σ. α΄ : σφραγίδα «Ορθόδοξον Πατριαρχείον Αλεξανδρείας» και χφ. αφιέρωση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rumania: by Logio, George C. Publication: Manchester: Sherratt and Hughes, 1932 . (8)+208 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωοικονομία και γεωπολιτική των ελληνικών χωρών: by Αλεξιάδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . (2)+65 σ. , Υπάρχει η 2η έκδ. του 1946, σ. 91, VI-177-174. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον «Σφαίρας», 1896 . 238 σ. , ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ. Περιέχει κατάλογο «Συνδραμόντων εις την πρώτην έκδοσιν». Στο εξώφυλλο σφραγίδα: «Λαϊκόν Αναγνωστήριον εν Αδριανουπόλει 1908». Δεύτερο αντίτυπο σε φωτοτυπική ανατύπωση στο ΧΙ-284-527. Date:1896 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη, Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1886 . 96 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφργ.των «Εκπαιδευτηρίων της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος». Το τρίτο αντίτυπο σε φωτοτυπική ανατύπωση στο ΧΙ-284-562. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1886 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha