Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1960 . 182 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Karl Marx: by Labriola, Antonio Publication: Paris: Riviere, Μ., 1910 . xxxviii+363 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εθνικός πλούτος: by Λοβέρδος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1927 . 93 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτικό εισόδημα και ανοικοδόμησις   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1948 . κδ'+191 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας by Κορδάτος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κολολός, Α., 1930 . 99 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημόσια οικονομικά και η φορολογία των εκτάκτων κερδών του πολέμου by Κοφινάς, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 30 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί οργανισμού ταμείου των δημόσιων χρεών και παρακαταθηκών by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ένωσις, η, 1881 . 64 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί μεταλλικού νομικού χρήματος ιδία δε περί διμεταλλισμού by Γουναράκης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ένωσις, η, 1882 . 188 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχείρισις των οικονομικών του κράτους από του 1882 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1890 ή ανασκευή διά της "Παλιγγενεσίας" by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παλιγγενεσίας, 1891 . 72 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αξία του χαρτονομίσματος εν Ελλάδι by Ζωγράφου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Περρής, Πέτρος, 1878 . 82 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη περί χρήματος by Ζωγράφου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Πάσσαρης, Ν. Γ., 1878 . 103 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος, εντολή της Ακαδημαικής Συγκλήτου by Σούτσος, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1878 . 55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωοικονομία και γεωπολιτική των ελληνικών χωρών by Αλεξιάδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1946 . 91 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Influence du développement économique sur la répartition du revenu national by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Paris: Société dΈdition dΈnseignement Supérieur, 1960 . 496 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jeze by Γεωργαντάς, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Εστία, 1914 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι σε 2 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μελέτη οικονομική   Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1895 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολιτική οικονομία by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Νομική, 1911 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Ο 2ος τόμος είναι διπλός | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το έργον της επιτροπής οικονομικών   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1925 . ια'+495 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιομηχανική λογιστική: by Batardon, L. Publication: Paris: Dunod, Η., 1957 . 120 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαί πολιτικής οικονομίας by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1923 . 847 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha