Αγροτική πολιτική by Ευελπίδης, Χρυσός Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1956 . 184 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The changing economy of northern Greece since world war Ι by Βούρας, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . xvi+227 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η οικονομική ανάπτυξις της Βορείου Ελλάδος από το 1912 έως σήμερον by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1961 . 232 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Le développement de la Grece du Nord depuis 1912 by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . viii+159 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την αγροτικήν πολιτικήν by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1947 . η'+215 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασικά θέματα οργανώσεως: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1950 . 60 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καπνική οικονομία και καπνική πολιτική by Πάτρας, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1954 . 224 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κόστος, κοστολόγησις, βιομηχανική λογιστική by Τσιμάρας, Μάριος Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, Αργ., 1949 . 246 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα πολιτικής οικονομίας by Βουρνάζος, Κ.Χ. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1904 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ανάπτυξις της ελληνικής οικονομίας: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1962 . 335 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μορφαί αγοράς και σχηματισμός της τιμής by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1953 . ξ'+317 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατευθύνσεις και πραγματοποιήσεις εις τον οικονομικόν τομέα κατά την πρώτην τριακονταετίαν από της συστάσεως του νέου Ελληνικού Κράτους by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1968 . 30 σ. , Λόγος εκφωνηθείς την 24ην Μαρτίου 1968 εις την μεγάλην αίθουσαν του Ε.Β.Ε.Θ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωσις της επαγγελματικής και βιοτεχνικής τάξεως εν Ελλάδι by Ζώτος, Δημ. Publication: Πειραιάς: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 1925 . 220 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραγωγή, παραγωγικότης και εθνικόν εισόδημα by Πολίτης, Δήμος Publication: Αθήνα: Άλφα, Ι. Μ. Σκαζίκης, . 151 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώται γνώσεις πολιτικής οικονομίας by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1923 . 160 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία ελεγκτικής: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1951 . 104 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις επί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους της χρήσεως του 1904 [κατά την συνεδρίασιν της 11ης Ιουνίου 1904]/ by Πρωτοπαπαδάκης, Π. Ε. Publication: Αθήνα: Εστία, 1904 . 77 σ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισηγητική έκθεσις επί της οικονομικής καταστάσεως της Ελλάδος by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1958 . 32 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δημόσια οικονομία και στατιστική by Λαδάς, Χρίστος Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1920 . τ. , Τόμος 1ος | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική και εξέλιξις των ημερομισθίων εν Ελλάδι by Βογιατζής, Απόστολος Publication: Αθήνα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παραγωγικότητας, 1956 . 40 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha