Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού αγόρευσις εν τη Βουλή κατά τας συνεδριάσεις της 28, 29 και 31 Ιανουαρίου 1892 συζητουμένου του προυπολογισμού by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1892 . 151 σ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece:   Publication: London: Harrison and Sons, 1891 . 19 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece:   Publication: London: Harrison and Sons, 1893 . 91 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece:   Publication: London: Harrison and Sons, 1899 . 42 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece:   Publication: London: Harrison and Sons, 1901 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece:   Publication: London: Harrison and Sons, 1904 . 48 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Diplomatische Aktenstucke uber die reformaktion in Mazedonien 1902-1907   Publication: Wien: Hof, Κ.Κ. und Staatsdruckerei, 1906 . 2 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο προυπολογισμός του κράτους by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1905 . ε'+295 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωσις των επιχειρήσεων: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1948 . 98 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ομηρική οικονομία by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 35 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσια οικονομική by Δερτιλής, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1944 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι σε 2 Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εγχειδίδιον της πολιτικής οικονομίας by Τρικαλιώτης, Στ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1871 . τ. , Τόμος 1ος Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Essai sur l'organisation politique et économique de la monnaie dans l'antiquité by Lenormant, François Publication: Paris: Rollin et Feuardent, 1863 . 493 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ξενοφών ως οικονομολόγος by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1960 . 134 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την Επιστημονικήν Οργάνωσιν Εργασίας by Αζάς, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1971 . 226 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κράτος του πλούτου by Carnegie, Andrew Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1925 . 72 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενεργειακή οικονομία της Ελλάδος: by Κουβέλης, Πέτρος Τ. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, Αργ., 1944 . ιθ'+303 σ.; Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική πολιτική και οικονομική πολιτική επί των συλλεκτικών έργων by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1948 . 1 τ. , Τόμος 1ος : Γαιοκτησία και γαιοκτητική πολιτική. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Γιακάδες και ο Κάμπος της Ξάνθης by Αλτσιτζόγλου, Φαίδων Publication: Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1941 . ιε'+584 σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργική οικονομική by Ευελπίδης, Χρυσός Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1957 . 205 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha