Προς νέους προσανατολισμούς: by Κυριάκης, Ευάγγελος Κ. Publication: Χ.τ.: Ο.Ε.Κ.Κ., 1934 . 62 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "νέοι" και το έργο τους: by Σφαέλλος, Δημ. Κ. Publication: Αθήνα: Εμπρός, 1945 . 93 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις κοινωνικαί. Σκέψεις πολιτικαί by Κριεζής, Θεόδωρος Publication: Πειραιάς: Σφαίρα, 1924 . 51 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και πολιτική: by Αγγελής, Χρίστος Publication: Πάτρα: Γωνιά του βιβλίου, 1980 . 280 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανοιχτά χαρτιά. Ελεύθερες σκέψεις by Αγγελής, Χρίστος Publication: Πάτρα: χ.ε., 1987 . 144 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Federal regulatory action and control by Blachly, Frederick Publication: Washington: The Brookings Institution, 1940 . xviii+356 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική αγροτική εξέλιξη στην Ελλάδα: by Αγαπητός, Αγγ. Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 48 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα ανάπτυξης της Θεσσαλικής γεωργικής οικονομίας by Σιαφλέκης, Γιάννης Publication: Βέροια: Παρασκευόπουλος, Π., 1976 . 40 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουρισμός και οικονομία της νήσου Νισύρου by Λογοθέτης, Μιλτιάδης Publication: Ρόδος: Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, 1963 . 72 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία της Δωδεκανήσου επί ιταλικής κατοχής και ελληνικής διοικήσεως by Παπανδρέου, Σταύρος Λ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1957 . 13 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως της χώρας:   Publication: Αθήνα: Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, 1947 . ζ'+294 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le développement économique de la Thrace by Αντωνιάδης, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Τύπος, Ο, 1922 . 228 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les finances de guerre de la Grece depuis 1912 a 1923 by Στράγκος, Αθανάσιος Publication: Strasbourg: Union., 1928 . 245 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'économie Grecque by Cavaignac, Eugene Publication: Paris: Plon, 1951 . vi+246 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beitrage zur geschichte der byzantinischen finanzverwaltung besonders des 10 und 11 Jahrhunderts by Dölger, Franz Publication: Berlin: Teubner, Β. G., 1927 . 160 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός πολιτισμός ως συνάρτησις οικονομικής διεξόδου: by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Δελτίο του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 1948 . 48 σ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού Παρνασσίδος συζητουμένου εν τη Βουλή του προυπολογισμού του 1894 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1894 . 102 σ.+πίν. Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται επί του γενικού προυπολογισμού του κράτους by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . 109 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Budget de 1891 by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1891 . 22 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού αγόρευσις εν τη Βουλή κατά τας συνεδριάσεις της 26 και της 27 Φεβρουαρίου 1891 συζητουμένου του προυπολογισμού by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 125 σ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha