Περί οργανισμού ταμείου των δημόσιων χρεών και παρακαταθηκών by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ένωσις, η, 1881 . 64 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί μεταλλικού νομικού χρήματος ιδία δε περί διμεταλλισμού by Γουναράκης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ένωσις, η, 1882 . 188 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχείρισις των οικονομικών του κράτους από του 1882 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1890 ή ανασκευή διά της "Παλιγγενεσίας" by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παλιγγενεσίας, 1891 . 72 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αξία του χαρτονομίσματος εν Ελλάδι by Ζωγράφου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Περρής, Πέτρος, 1878 . 82 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη περί χρήματος by Ζωγράφου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Πάσσαρης, Ν. Γ., 1878 . 103 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος, εντολή της Ακαδημαικής Συγκλήτου by Σούτσος, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1878 . 55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωοικονομία και γεωπολιτική των ελληνικών χωρών by Αλεξιάδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1946 . 91 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jeze by Γεωργαντάς, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Εστία, 1914 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι σε 2 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μελέτη οικονομική   Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1895 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολιτική οικονομία by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Νομική, 1911 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Ο 2ος τόμος είναι διπλός | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το έργον της επιτροπής οικονομικών   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1925 . ια'+495 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαί πολιτικής οικονομίας by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1923 . 847 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του δημόσιου λογιστικού by Οικονομίδης, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Καρανάσος, Ιωάν., 1925 . 776+λε' σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσαρμογή του ελληνικού τουρισμού εις τας συνθήκας της Ε.Ο.Κ. by Λογοθέτης, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1963 . 60 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικός βίος: by Καλοστύπης, Δημοσθένης Publication: Πειραιάς: Σφαίρα, 1885 . 126 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτικά: by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1931 . λβ'+698 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική πολιτεία by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1935 . τ. , Τόμος 1ος Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορία (Μάρκετιγκ) φρούτων και λαχανικών και οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος by McCorkle, Chester Publication: Αθήνα: Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, 1962 . 310 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομετρικόν υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας by Suits, Daniel Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1965 . 131 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An econometric model of the greek economy by Suits, Daniel Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1964 . 131 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha