Εισήγησις επί του ΙΣΤ' κεφαλαίου και προσχεδίου νόμου "περί υπαλληλικού κώδικος" (Ν.342)47) by Τσάτσος, Θεμιστοκλής Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1949 . 103 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νομικός σύμβουλος των δημοτικών & κοινοτικών αρχών by Σιαπκίδης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Σαμαρόπουλος, Γ., 1930 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Περί των πράξεων των κοινοτικών και δημοτικών συμβουλίων by Γέραγας, Κώστας Publication: Αθήνα: Εκδοτική Α.Ε., . 159 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας μεθ' ερμηνευτικών περιπτώσεων by Συρεπίσιος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο «Ο Ερμής», 1935 . 555 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διατάγματα περί εκτελέσεως των νόμων περί Δήμων και Κοινοτήτων   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1940 . 213 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1936 . 256 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάταγμα περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων νόμων περί Νομαρχών, Επάρχων, Νομαρχιών και γραφείων επαρχών   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1949 . 70 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι ψηφισθέντες κατά την Α' σύνοδον της ΙΗ' βουλευτικής περιόδου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1901 . 6 τ. , Τόμος 1-6 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Κώδιξ της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1936 . 256 σ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προστασία των αποστρατευομένων πολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου: by Καμπούρης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1952 . 160 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία αναπήρων και θυμάτων πολέμου μετά της επ' αυτής νομολογίας by Ψαράς, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1932 . 127 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εφεδρική νομοθεσία από του 1922 μέχρι σήμερον by Τσιμάνης, Προκόπης Publication: Αθήνα: Δεληδημήτρης, Νικ.Β., 1939 . 292 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εθιμικόν δικαίωμα της χορτονομής επί αλλοτρίου εδάφους by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1940 . 52 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδηξ των νόμων περί τελών χαρτοσήμου by Σταυρόπουλος, Αριστείδης Publication: Αθήνα: Τιλπερόγλου, Νικόλαος, 1951 . 176 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός των κτηματικών βιβλίων και ο τρόπος της εν Ελλάδι εισαγωγής των by Βαρβαρέσος, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1940 . 171 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παράρτημα συλλογής νόμων και β. διαταγμάτων περί συνοικισμού και διανομής γαιών εν Θεσσαλία και ιδρύσεως Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1915 . 207 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις επί των κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς το κράτος by Κολυβάς, Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1915 . 56 σ. , Πολυγραφημένο κείμενο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jeze by Γεωργαντάς, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Εστία, 1914 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι σε 2 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κώδιξ εργασίας by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1949 . 658 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του νόμου περί τελών χαρτοσήμου / by Παπαευστρατίου, Δημ. Publication: Αθήνα: Εκ των Καταστημάτων "Παλιγγενεσίας" Ιωάννου Αγγελόπουλου, 1902 . 303 σ. ; , Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα. 24x17 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha