Η εν Ελλάδι δημοτική εκπαίδευσις: by Κυριακάτος, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον «Αι Μούσαι» Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1906 . 96 σ. ; 21x14 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νομοσχέδια του Υπουργείου της Παιδείας / by Ευταξίου, Αθανάσιος Π. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . ιστ΄+56 σ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια / by Ολύμπιος, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Εστίας" Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . (34)+91 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του νόμου περί τελών χαρτοσήμου / by Παπαευστρατίου, Δημ. Publication: Αθήνα: Εκ των Καταστημάτων "Παλιγγενεσίας" Ιωάννου Αγγελόπουλου, 1902 . 303 σ. ; , Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα. 24x17 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικό της προστασίας των νεωτέρων μνημείων. Νομοθετικό πλαίσιο-Μνημεία της Θεσσαλονίκης / by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 79-99. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι και Ιεροί κανόνες / by Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006 . 15 σ. , Τόμος: "Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και στο παρόν", σ. 19-34 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος γστ η΄ (υπ αρίθ. 3098) της 18 Αυγούστου 1905. Τροποποίησις των νόμων της δημοτικής εκπαιδεύσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1906 . 8 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 22x14 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικοί και κοινωνικοί όροι της Θάσου από την εποχή της τουρκοκρατίας / by Δουγά-Παπαδοπούλου, Ευανθία. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 34 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-96) 229-262 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έργο και λειτουργία μιας υπηρεσίας για την προστασία των μνημείων σήμερα:   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1987 . 583 σ.: 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φορολογική νομοθεσία κατά την ελληνικήν επανάστασιν (1821-1826) / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1978 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονκή Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών", τόμος 10, 1153-1174 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lycurgus C. Leocr., 124-127 the decree of Demophantus and the law of Eucrates / by Κονομής, Ν. Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 7 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 6-13 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιπτώσεις εφαρμογής του νόμου 1180/1944 "Περί τρόπου διαχειρίσεως των κατεσχομένων Ισραηλιτικών περιουσιών" στο Ειδικό Δικαστήριο Αθηνών (1945-1947) / by Δελλόπουλος, Χάρης Publication: Θεσσαλονίκη : Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 2017 . 13 σ. : , Δημοσιευμένο στο: "Την επαύριον του Ολοκαυτώματος : Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων: "Η επιστροφή στη γενέθλια πόλη". Κείμενα: "Νέες ερευνητικές προσεγγίσεις για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στην Ελλάδα", σ. 140-152. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικά διατάγματα Β΄ / by Γεννάδιος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Publication: Θεσσαλονίκη: [Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου], 1917 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1 (1917) 328-235. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα τινά εκ του επαρχικού βιβλίου / by Χριστοφιλόπουλος, Αναστ. Π. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 125-136 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική της Μακεδονικής Δυναστείας κατά της μεγάλης ιδιοκτησίας / by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 249-262. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha