Νόμος 184 περί συστάσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως ετροποποιήθη διά νεωτέρων νόμων και διαταγμάτων   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1935 . 36 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία φορολογίας καθαρών προσόδων:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1920 . 110 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί εγγείου φορολογίας των βοσκήσιμων γαιών   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1910 . 24 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι και Βασιλικά διατάγματα περί των οικονομικών εφοριών του κράτους   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1914 . 52 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορολογία της αυτομάτου υπερτιμήσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1920 . 61 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδηξ μεταρρυθμίσεων και συμπληρώσεων της οικονομικής νομοθεσίας της πολιτείας γενομένων τω 1903 / by Πλατύκας, Δημήτριος Publication: Χανιά: Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως, 1903 . 126 σ.; , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος τελωνειακός   Publication: Χανιά: Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως, 1901 . 55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα . | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία Τ.Α.Κ. (Νόμοι, Διατάγματα, Κανονισμοί, Αποφάσεις κλπ.)   Publication: Θεσσαλονίκη: Ταμείο Ασφαλίσεως Καπνεργατών, 1951 . 274 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά τον νόμον 1338 "περί τραπεζικής επιταγής" by Βουρνάζος, Κ.Χ. Publication: Αθήνα: Θεοφιλόπουλος, Δημοσθ., 1927 . 79 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νόμος 551 περί αποζημιώσεως των εργατικών ατυχημάτων   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1930 . 90 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος 1165 της 17 Μαρτίου 1918 περί τελωνειακού κώδικος ως ετροποποιήθη by Χρόνης, Δημ. Publication: Αθήνα: Θεοφιλόπουλος, Δημοσθ., 1928 . 296 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραπεζική επιταγή: by Πεταλάς, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Καιτατζής, Α., 1927 . 121 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά τον νόμον 1338 "περί τραπεζικής επιταγής" by Βουρνάζος, Κ.Χ. Publication: Αθήνα: Θεοφιλόπουλος, Δημοσθ., 1927 . 79 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωδικοποίησις νόμων περί ανωνύμων εταιρειών   Publication: Αθήνα: Θεοφιλόπουλος, Δημοσθ., 1929 . 144 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή νόμων και βασιλικών διαταγμάτων περί των εν ταις νέαις χώραις κτημάτων   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1915 . 207 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία περί των φορτοεκφορτωτικών εργασιών by Ρίζος, Περικλής Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 96 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθετική συλλογή ισχυούσης νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων κλπ. έργων by Ζεάκης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Γεωργαλλίδης, Τρ., 1947 . 235+στ' σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργατική και κοινωνική νομοθεσία by Πασαγιάννης, Κώστας Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1919 . 693 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργατική και κοινωνική νομοθεσία by Κρητικός, Μιχ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1923 . 166 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνής Οργάνωσις της εργασίας   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1920 . 78 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha