Η νομοθεσία περί του νομίσματος και του συναλλάγματος by Γεωργίου, Αντ. Α. Publication: Αθήνα: Παπαδογιάννης, Κ. Σ., 1948 . ιστ'+462 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Législation ouvriere en Grece by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Paris: χ.ε., 1922 . 36 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανεργία εν τη ελληνική νομοθεσία by Τρίμης, Γεωργ. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1946 . η'+288 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργατική νομοθεσία: by Δημητρακόπουλος, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, 1956 . 419 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή απάντων των περί συντάξεων των πολιτικών υπαλλήλων εκδοθέντων νόμοων, διαταγμάτων, οδηγιών κ.λ.π. by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Πάσσαρης, Ν. Γ., 1866 . ε'+130 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Φορτωτικοί τίτλοι και τραπεζικαί πιστώσεις by Marais, Pierre Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1928 . 223 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχειώδης περίληψις της τουρκικής φορολογικής νομοθεσίας και του συστήματος της ακινήτου ιδιοκτησίας   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1912 . 60 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχειώδης περίληψις της τουρκικής φορολογικής νομοθεσίας και του συστήματος της ακινήτου ιδιοκτησίας   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1912 . 60 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The international protection of industrial property by Λαδάς, Στέφανος Publication: Cambridge: Harvard University Press, 1930 . xvi+972 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εναρμόνισις των νομοθεσιών εν τω πλαισίω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος by Ρόδιος, Νίκος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1977 . 173 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομοθετικόν έργον της Κυριλλομεθοδιανής Ιεραποστολής εν Μεγάλη Μοραβία. by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 1978 . 142 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία περί συνεταιρισμών: by Κλαδάς, Σωκράτης Γ. Publication: Αθήνα: Απατσίδης, Ν., 1947 . 164 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία και κανονισμός περί ταχυδρομικών δεμάτων   Publication: Χανιά: Εθνικό Τυπογραφείο, 1913 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ της ταχυδρομικής, τηλεγραφικής και τηλεφωνικής νομοθεσίας by Πενθερουδάκης, Θ. Publication: Χανιά: Αλμπανόπουλος, Κ., 1914 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι περί της εφαρμογής του νόμου περί γραμματοσήμου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1871 . 103 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή νομοθεσίας αφορώσης την οργάνωσιν και λειτουργίαν των κρατικών λαχείων by Σταμπόλης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1954 . 47 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την διδασκαλίαν περί των νομικών σχέσεων επί των κοιμητηρίων by Σταύρου, Δημήτριος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1935 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1860 by Δηλιγιάννης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1860 . 7 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Υγειονομική νομοθεσία by Πομώνης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1917 . 969 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του κανονιστικού δικαιώματος του Βασιλέως και περί αναγκαστικών διαταγμάτων κατά το ημέτερον σύνταγμα εν συγκρίσει προς τα των ξένων κρατών by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1903 . 36 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha