Η Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη : Τούρκοι - Βούλγαροι : καταστροφαί ναών και μονών. Φόνοι, εξορίαι και κακοποιήσεις κληρικών 1912-1920 / by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου & Σίας, . 95 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Προύσα ήτοι αρχαιολογική ιστορική γεωγραφική και εκκλησιαστική περιγραφή αυτής μετ επισυνημμένων αρχαίων επιγραφών τοπογραφικού χάρτου και εικόνων διαφόρων οικοδομημάτων. by Κανδής, Βασίλειος Ι. Publication: Αθήνα: Σταυριανός, Γεώργιος, 1883 . (6)+236+(4)+(1) σ.: Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Part Ι. Correspondence respecting the rights and privileges of the latin and greek churches in Turkey:   Publication: London: Harrison and Sons, 1854 . xv+400 σ. ; , Βλ. και ΧΙ-291-8 για το σύνολο των προξενικών αναφορών. 32x21 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Part ΙΙ. Correspondence respecting the rights and privileges of the latin and greek churches in Turkey:   Publication: London: Harrison and Sons, 1854 . xv+378 σ. , Βλ. και ΧΙ-291-8 για το σύνολο των προξενικών αναφορών. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης ιστορικά και αρχαιολογικά: Οι εν έτει 1890 και μηνός Αυγούστου τη 22 κατακαυθέντες μικροί ναοί της πόλεως· Α΄ ο ναός του Αγίου Νικολάου· Β΄ ο Παναγίας της Ελεούσης· Γ΄ ο Παναγίας της Περσιωτίσσης· Δ΄ ο της Αγίας Μαρίνης· Ε΄ παθήματα και μαθήματα / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Αθήνα: Παμμακεδονικός Σύλλογος Αθηνών, 1912 . 5 σ. , "Μακεδονικό Ημερολόγιο" , 5 (1912) 70-74. Υπάρχει και στο ανάτυπο: Ε.Θ.ΧΙ-292-1 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Correspondence respecting the rights and privileges of the latin and greek churches in Turkey:   Publication: London: Printed by Harrison and Son, 1854 . 12 σ. , Βλ. και ΧΙ-291-8 για το σύνολο των προξενικών αναφορών. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα: Η Μονή Βλαταίων και τα εν αυτή έγγραφα, Μητροπολίται Θεσσαλονίκης, επισκοπαί, εκκλησίαι, τοπογραφικά / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Αδελφών Γεράρδων, 1900 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως", ΚΖ΄ (1900) 369-388. | Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Κύριλλο καθώς και η σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Ανταλαξίμων». Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προικόννησος: Εκκλησιαστική παροικία, ναοί και μοναί, Μητροπολίται και Επίσκοποι / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Otto Keil, 1895 . 234 σ.: , Στις σ. 231-233 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 21x14 εκ. Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha