Οι εκκλησίες της Βασιλικής Καλαμπάκας. by Καλούσιος, Δημήτριος Γ. Publication: Τρίκαλα: Τυπογραφείο «Η Δωδώνη», 1989 . 127 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές-μεταβυζαντινές εκκλησιές της Τήλου. by Μουζάκης, Στέλιος Α. Publication: Αθήνα: Ρήγας, Λευτέρης, 1987 . (4)+72 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκκλησίες του Νομού Πέλλης. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1973 . (2)+xi+441σ.+(2)πίν. : Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία και τα κειμήλια των Ιερών ναών Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου Κλεισούρας Καστοριάς. by Σιώκης, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 113 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταπεινή ωραιότητα: by Παρχαρίδου-Αναγνώστου, Μάγδα Publication: Χ.τ.: Νομαρχία Δράμας, 1999 . 82 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρησκευτική αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία φάση της τουρκοκρατίας (1839-1912): by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, 1989 . xxix+775 σ.: , Τόμος Παράρτημα του ΙΑ τόμου | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκκλησιές του Νομού Φλωρίνης. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . κδ'+91 σ.+143 πίν.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
The churches of the prefecture of Florina. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 67 σ.+143 πίν.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι ναοί της Παιονίας και η ελληνορθόδοξη παράδοση. by Ιωαννίδης, Αχιλλέας Publication: Κιλκίς: χ.ε., 1983 . 75 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η παλαιολόγεια ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη. by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1985 . 78 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La chiese rupestri del Siracusano. by Messina, Aldo Publication: Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", 1979 . 178 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας: by Νικονάνος, Νίκος Publication: Αθήνα: Γενική Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1979 . (8)+202+76 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινοί ναοί στην Πόλη. by Μαυρίδης, Μενέλαος Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Αποφήτων Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, 1986 . 141 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς: by Παϊσίδου, Μελίνα Π. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2012 . 315+29+(2) σ.+111 πίν.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Υπάρχει και η πρώτη φωτοτυπημένη έκδοση. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les cathédrales de France. by Rodin, Auguste Publication: Paris: Libraire Armand Colin, 1921 . viii+228 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Geschichte der russischen Kunst:   Publication: Dresden: Dresden, Kunst, 1958 . 310 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La peinture Serbe du moyen âge. by Petkovic, Vlad. R. Publication: Beograd: Musée d'Histoire de l'Art, 1934 . 64+xiv σ.+ccix πίν.: Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'art medieval en Serbie et en Macedoine: by Bochkovitch, Georges Publication: Beograd: Jugoslovenska Knjiga, . 122 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ravanica: Njeno mesto i njena uloga u sakralnoj arhitekturi pomoravlja=Ravanica: by Vulovic, Branislav Publication: Beograd: Republicki Zabod za Zastitu Spomenika Kulture, 1966 . 215+lxx σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή Βέροια: by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2003 . 128 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha