Ο ιερός ναός Αγίου Παντελεήμονος στον Παντελεήμονα Πλαταμώνος Ολύμπου / by Παπαθανασίου, Ευάγγελος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πολιτιστικό & Εξωραιστικός Σύλλογος Παντελεήμονος, 2014 . 96 σ. : 18x18 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του ναού των Αγίων τριών Σαμωνά Γουρία και Αβίβου στην Καστοριά / by Σίσιου, Ιωάννης Publication: Beograd : Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 2011 . 22 σ. : , Άρθρο από το Συνέδριο "Na tragovima Vojislava J.Djurica (Beograd, 31 Mars 2010)", σ.257-278 εικ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταγραφή και καταλογογράφηση βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Σχολείου και των Ελληνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βιέννης (1638- Τέλη 19ου αιώνα) / by Πηδώνια, Κομνηνή Δ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις του Φοίνικα, 2011 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Σκεύος εις τιμήν: Αφιερωματικός τόμος επί τη συμπληρώσει 25ετίας από της εις Επίσκοπον χειροτονίας και 20ετίας από της ενθρονίσεως του Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Μιχαήλ. Αθήνα, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2011, σ. 717-724". Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες ειδήσεις για τον ναό Αγίου Νικολάου Λόχμης Γρεβενών και τις τοιχογραφίες του / by Τσιλιμπάκου, Αγαθονίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 30 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 37 (2008) 141-171 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Ιερών Ναών της πόλεως των Γιαννιτσών / by Χαραλαμπίδης, Ελευθέριος Publication: Γιαννιτσά : Δήμος Πέλλας, 2014 . 24 σ.: , Άρθρο από "Γιαννιτσά 1912-2012 : εκατό χρόνια ιστορίας και ανάπτυξης : πρακτικά συνεδρίου (10-11 Νοεμβρίου 2012)", σ.35-59 29x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η μέριμνα των νεκρών / by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, 2015 . 711 σ.: 25x18 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός των Ασωμάτων και η Rotonda του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 46 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.1 (1954) 24-70 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστος βυζαντινός ναός της Λακωνίας / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 88-94 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη : Σταμούλης, 2015 . 701 σ. : 25x18 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή άγνωστου βυζαντινού ναού στη Βέροια / by Καραγιάννη, Φλώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2005 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 25 (2005) 403-422. . Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς : ο ναός των Αγίων Αναργύρων / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα : Τυπ. Εστία, 1938 . 64 σ. : , Ανάτυπο από το "Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος", τόμος Δ (1938) 25x18 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή μοναστηριακού συγκροτήματος στη θέση "Ψηλή βρύση" της Έδεσσας / by Χειμωνοπούλου, Μαρία Publication: Έδεσσα : Δήμος Έδεσσας, 2014 . 10 σ. ; , Άρθρο από "Η Έδεσσα και η περιοχή της : ιστορία και πολιτισμός : Γ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο (11-12 Δεκεμβρίου 2010), σ.189-198 30x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σημειώματα του ζωγράφου Ιωάννη για την αγιογράφηση εκκλησίας στο Λιμπίνοβο (Διάκος Γρεβενών) / by Γοδόση, Ζωή Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.355-365. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυριαρχούντες τύποι χριστιανικών ναών από τον 12ο αιώνα και εντεύθεν στη δυτική Κρήτη / by Λασσιθιωτάκης, Κώστας Ε. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1963 . 26 σ.; , Ανάτυπο από τα "Κρητικά Χρονικά", τ.ΙΕ' (1963) 175-201 24x17 εκ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανώνυμος σταυρικός ναός της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη / by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 29 σ.: , Ανάτυπο από το "Θεσσαλονίκη", τ. 1 (1985) 159-188 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παναγία του Μουχλίου / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1959 . 21 σ. : , Ανάτυπο από τα "Πελοποννησιακά ", τ. 3 (1959) 288-309 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ταξιάρχης των Καλυβίων παρά την Κάρυστον / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 47 σ. : , Ανάτυπο από το "Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών", τ. 8 (1961) 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δρακόσπιτο της Όχης / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 22 σ. : , Ανάτυπο από το "Το Βουνό", τχ.217(1961) 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις εις τας τοιχογραφίας του Αγ.Νικολάου Μελένικου / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1947 . 16 σ.; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης" (1947) 24x17 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικών της σταυρώσεως εις τον ναόν του Ελκομένου Μονεμβασιάς / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Αθήνα : Εταιρεία Πελοποννησικών Σπουδών, 1955 . 26 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Πελοποννησιακά", τ.1(1955) 23-49 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart

Refine your search

Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha