Η αισθητική του χώρου της ελληνικής εκκλησίας στο μεσαίωνα. by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1946 . 119+(5) σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναοί και μοναί Λευκάδος. by Μαχαιράς, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 384+(19) σ.: Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκκλησίες του Γριζάνου Τρικάλων. by Καλούσιος, Δημήτριος Γ. Publication: Τρίκαλα: Μέλισσα, 1992 . 224 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκκλησίες στους Ταξιάρχες Τρικάλων: by Καλούσιος, Δημήτριος Γ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 1991 . 72 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι: by Τούρτα, Αναστασία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1991 . 137 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του Αγ. Δημητρίου στο Μακρυχώρι και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Οξύλιθο της Ευβοίας. by Εμμανουήλ, Μελίτα Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1991 . 267 σ. +86 πίν. , Τόμος Παράρτημα του «Αρχείου Ευβοϊκών μελετών» ΚΗ' (1991) Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die nachbyzantinische Wandmalerei auf Kerkyra un den Anderen Ionischen Inseln: by Τριανταφυλλόπουλος, Δημήτριος Publication: Munchen: Institut für Byzantinistik und Neogriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeshische, 1985 . 2 τ. , Τόμ.Ι: «Text», σ.410. Τόμ.ΙΙ: «Register und tafeln», σ.77+(3)+(5) πίν.+100 εικ.+(1). Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η εκκλησία μας: by Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1939 . 104 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επτά αστέρες της Αποκαλύψεως ήτοι ιστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των επτά Εκκλησιών της Ασίας: by Λαμπάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1909 . η'+476 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησία «Αγ. Τριάδα» του Καρπενισίου: by Βασιλείου, Πάνος Ι. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1962 . 133 σ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kunstdenkmäler der Griechischen Diasporen in Ungarn. by Somoguil, Arpad Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1970 . 72+(47) σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ναοί και μονές στη Ζάκυνθο: by Κονόμος, Ντίνος Publication: Αθήνα: Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος, 1964 . 163 σ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανικαί αρχαιότητες της κωμοπόλεως Κορωπί. Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. by Γκιτάκος, Χαρίλαος Publication: Αθήνα: Νικολαΐδης, Μιχαήλ, 1909 . 77 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mytilena sacra: by Ιάκωβος Κλεόμβροτος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 426 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση=Churches in Greece 1453-1850.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 2 τ.: , Τόμ.Α', σ.272. Τόμ.Β', σ.356 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεράκι: Οι εκκλησιές του οικισμού / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1981 . xii+250 σ.: 31x25 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάτου ζωής: by Καβαρνός, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παπαδημητρίου, Αλ. και Ε., 1964 . 198 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκκλησίες του Φλαμουλιού Τρικάλων: by Καλούσιος, Δημήτριος Γ. Publication: Τρίκαλα: Τυπογραφείο «Η Δωδώνη», 1991 . 63 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκκλησίες στους Αποστόλους Τρικάλων. by Καλούσιος, Δημήτριος Γ. Publication: Τρίκαλα: Τυπογραφείο «Η Δωδώνη», 1990 . 107 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιερός ναός της Αγίας Παρασκευής Τρικάλων. by Καλούσιος, Δημήτριος Γ. Publication: Τρίκαλα: Τυπογραφείο «Η Δωδώνη», 1990 . 199 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha