Κεφαλληνίας χριστιανικαί αρχαιότητες / by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . 32 σ.+(2) πίν.: , Ανατύπωσις εκ του Δ΄ τεύχους του περιοδικού Αρμονία. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργασίαι εν Μετεώροις: by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1910 . 65 σ.: , Τόμος (1909) 211-275 | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικοί χώροι της Δυτικής Θράκης: by Ποιμενίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1966 . 12 σ.: , Τόμος 32 (1966) Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινός πύργος παρά την Όλυνθον. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1937 . 4 σ.: , Τόμος ΙΓ' (1937) 393-396 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτάφεια μνημεία by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1961 . 59+(8) σ.: , Τόμος 17 (1961) 152-210 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα μικρό τουρκικό λουτρό στην Πισιόνα Βασιλικών. by Τσιτρούλης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1981 . 31 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Deux tours tourques de Thessalonique / by Braun, J. Ρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 24 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΓ (1983) 1-24 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Νεώτερα ευρήματα εις τον ναόν των Ταξιαρχών Θεσσαλονίκης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 9 σ.: , Τόμος Γ (1955) 281-289 | Βλ. και Ι-14-186 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία: by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1914 . 135 σ.: , Τόμος (1913) 119-251 | Στο εξώφυλλο υπάρχουν αφιερώσεις. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Τα χριστιανικά μνημεία του Σέλματου / by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 20 σ.+4 πίν.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΣΤ (1976) 250-168 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ΄ και ΙΔ΄ αιώνος. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1932 . 33 σ.: , Τόμος Θ' (1932) 383-415 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες στις περιοχές των χωριών: by Φαράντος, Χαράλαμπος Δ. Publication: Χ.τ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 1977 . 64 σ.: , Τόμος ΚΑ (1977) 133-158 | Υπάρχει αφιέρωση. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες στις περιοχές των χωριών: by Φαράντος, Χαράλαμπος Δ. Publication: Χ.τ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 1982 . 38+(2) σ.+32 πίν.: , Τόμος ΚΔ΄ (1981-82) 38 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστος βυζαντινός ναός από την Αιτωλία. by Καλαμαρτζή-Κατσαρού, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 22 σ.: , Τόμος Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη, σ.68-89 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων της Αιτωλικής Σταμνάς και ο "ανεικονικός" του διάκοσμος / by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 58 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ.109-166. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κεραμοπλαστικές κουφικές διακοσμήσεις στα μνημεία της περιοχής των Αθηνών / by Νικονάνος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 23 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ.330-352. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαϊκή δεξαμενή Νικοπόλεως. by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1955 . 3 σ.: , Τόμος (1952) 16-18 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθολικό της μονής Τσάτσαρη: by Βογιατζής, Σωτήρης Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2007 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", Περίοδος Δ, ΚΗ΄ (2007) 75-84 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός του Κρουσόβου εκ των σωζομένων αρχιτεκτονικών μνημείων / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα", σ. 599-612. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες και μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας. by Μακαρονάς, Ι. Χ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, . 4 τεύχ.: , Τεύχ. 8, τόμ.24 (1969) 291-312. Τεύχ. 9, τόμ.25 (1970) 347-378. Τεύχ.10, τόμ.26 (1971) 364-396. Τεύχ.11, τόμ.27 (1972) 498-509. Περιέχουν αφιερώσεις. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha