Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία: by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1942 . κδ΄+(2)+519 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν τη μεγάλη εκκλησία δεσποτικός θρόνος μετά του άμβωνος ή αυτοσχέδιος διατριβή ιστορική αρχαιολογική και φιλολογική: by Χρυσοβέργης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1861 . 147 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επτά αστέρες της Αποκαλύψεως ήτοι ιστορία, ερείπια, μνημεία και νυν κατάστασις των επτά Εκκλησιών της Ασίας: by Λαμπάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1909 . η'+476 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χριστιανικά μνημεία της νήσου Σκιάθου. by Φραγκούλας, Ιω. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1955 . η'+79 σ.: , Λείπουν οι σελ. [α-β']. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι χριστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας και αι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Ελλάδος. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1931 . If'+256 σ.: Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτοι επιγραφαί και χαράγματα εκ βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Επαρχίας Ελασσόνος. by Δαλαμπύρας, Στέφανος Π. Publication: Λάρισα: χ.ε., 1970 . (3)φ.+136 φ. , Πολυγραφημένο Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μémoire sur les antiquités chrétiennes de la Grèce: by Λαμπάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1902 . 96 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες της Όμορφης Εκκλησιάς στην Αθήνα / by Βασιλάκη-Καρακατσάνη, Αγάπη Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1971 . xvi+[2]151+(61) σ.: , Λείπουν οι σελ.1-2. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την ΄Ηπειρον: by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1975 . xxii+232+59+xvi+(3) σ.: , Υπάρχει και η 2η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1992, σ.xxiv+254+59 πίν. 29x21 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Mytilena sacra: by Ιάκωβος Κλεόμβροτος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 426 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση=Churches in Greece 1453-1850.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 2 τ.: , Τόμ.Α', σ.272. Τόμ.Β', σ.356 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Παληαχώρα της Αιγίνης: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . λβ'+291 σ.+liv πίν.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κάστρο των Σερρών / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Σέρρες: Τυπ. "Σαββατιανός", 1968 . 104 σ.: 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα μνημεία των Σερβίων. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . η'+135 σ.+21 πίν.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Κομοτηνή και οι αρχαιότητές της περιοχής της. by Τρεμόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, 1966 . 64+(10) σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης: by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . ζ'+85σ.+(5)φ. : Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Samothrace: by Lehmann, Karl Publication: New York: Pantheon Books, . 8 τ.: , Vol.1.1: "The ancient literary sources",1958, σ.(2)+xv+148.Vol.2.1:"The inscriptions on stone", 1960, σ.xiii+163. Vol.2.2:"The inscriptions on ceramics and minor objects", 1960, σ.(xii)+154. Vol.3.1: "The Hieron: Plates",1969, σ.(2)+vi+(2)+cvi πίν. Vol.3.2: "The Hieron: Text Ι",1969, σ.(2)+xxxv+387. Vol.3.3: "The Hieron: Text ΙΙ",1969, σ.(2)+xv+304. Vol.4.1: "The hall of votive gifts", σ.xvi+186+xx πίν.Vol.4.2: "The Altar Court", σ.(2)+xvi+263+xlii πίν. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Μνημεία της Θεσσαλονίκης. by Παπαχατζής, Νίκος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κολλέγιο Anatolia, 1957 . 56 σ.: Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία των Σερρών. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . ια'+87 σ.+11 πίν.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία της Θεσσαλονίκης. by Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Ρέκος, 1983 . 144 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha