Αρχαία Ρόδος: by Κωνσταντινόπουλος, Γρηγόρης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986 . 252+(16) σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The city of Rhodes and the palace of the Grand Master. by Κόλλιας, Ηλίας Ε. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1988 . 155+4 αναδ. πιν. σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ναύπλιο. by Καρούζου, Σέμνη Publication: Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1979 . 97+(116) σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχής της αρχαίας Βούρας: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα: Νέον Αθηναίον: Εξαμηνιαίον Περιοδικόν Σύγγραμμα Ελληνικών Σπουδών, 1958 . κ'+104 σ.+xxxi πίν.: , Τόμος Γ' (1958) Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Monographie de la Voie Sacrée: by Lenormant, François Publication: Paris: Librairie Hachette, 1864 . (4)+564 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Exploration archéologique de Délos: by Homolle, Th. Publication: Paris: Fontemoing et Cie, 1909 . 5 τ.: , Tom. 1909/(Ι): Introduction carte de lΊle de Délos au 1/10000e avec un commentaire explicatif, σ.(6)+44+(ix) πίν+1 αναδ. χάρτ. Tom. 1909/(ΙΙ): La salle hyposyle, σ. (4)+76+v πίν+(4φ.) [ΔΕΜΕΝΟ ΜΑΖΙ με τον τόμο του 1914]. Tom.1910: Introduction. Cartographie de lΊle de Délos, σ.(6)+103+(5) αναδ. πίν. Tom.1911: Description physique de lΊle de Délos. Premiére partie, σ.(4)+216+(8) αναδ. χάρτ. Tom.1912: La portique d'Antigone ou du Nord-Est et les constructions voisenes, σ.(4)+126+(3)φ.χ.α.+(3)πίν. Tom.1914: Nouvelles Recherches sur la Salle Hypostyle. (La stoa proche du Posideion-Le Posideion), σ.(4)+55+(4)+1 αναδ. πίν.. [ΔΕΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ με τον τόμο του 1909/(ΙΙ)]. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Excursions archéologiques en Gréce: by Diehl, Charles Publication: Paris: Colin, Armand, 1890 . x+386σ.+(8) πίν.; , Το δεύτερο αντίτυπο από την αχρονολόγητη πανομοιότυπη 2η έκδοση. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Recherches archéologiques sur les iles Ioniennes: by Riemann, Othon Publication: Paris: Thorin, Ernest, 1879 . 3 τ.: , Οι τρεις τόμοι μαζί δεμένοι. Tom.Ι, 1879, σ.(6)+58. Tom.ΙΙ, 1879, σ.(4)+71. Tom.ΙΙΙ, 1880, σ. (4)+66+(2) χάρτ. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
La Grèce. by Puaux, René Publication: Paris: Thévoz, Ρ., . (32) σ.: , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Report on the investigations at Assos, 1881. With an appendix containing inscriptions from Assos and Lesbos, and papers. by Clarke, Joseph Thacher Publication: Boston: Williams, Α., 1882 . 8+215 σ.+(36)φ.+(7)πίν.: , Στο εξώφυλλο υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μémoires sur l'antiquité: by Burnouf, Emile Publication: Paris: Maisonneuve et Cie, 1879 . (3)+339 σ.+(7) πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherches sur Délos. by Lebégue, Albert J. Publication: Paris: Thorin, Ernest, 1876 . (1)+339+(2)+(1)χάρτ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aspects de la Grèce. by Charbonneaux, Jean Publication: Paris: Braun and Cie, 1953 . xii+180+15 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Souvenirs d'une excursion d'Athènes en Arcadie. by Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρ. Publication: Paris: Imprimerie Impériale, 1857 . (3)+144 σ.+xviii πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στις περιγραφές των περιηγητών: by Ταμπάκη, Σαπφώ Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1998 . 224+(2)+xxii σ.+(109)φ: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκεια μελετήματα: by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . xv+583 σ.: , Περιλήψεις στα γαλλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση Κε.Δ.Α.Κ. Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 1999 . 257 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα: by Θέμελης, Πέτρος Γ. Publication: Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2010 . 319 σ.: , Υπάρχει επίσης το : «Ελεύθερνα: Τομέας ΙΙ» βλ. ταξ. αρ. V-142-85 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία και τοπία της Ελλάδος: 1838-1845=Monuments and views of Greece: by Skene, James Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1985 . (157) σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες στη Δροσιανή της Νάξου. by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1988 . 99+xiv+26 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha