Λεξικόν Ομηρικόν περιέχον πάσας τας παρ' Ομήρω και τοις ομηρίδαις ευρισκομένας λέξεις. [Εκ του γερμανικού του Κρουσίου μετά προσθηκών και διορθώσεων] / by Πανταζίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος "Ι. Σιδέρης", . (2)+721 σ. ; 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συναγωγή νέων λέξεων υπό της Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων / by Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . 2 τ.; 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξοτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων: by Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1908 . 2 τ. , Ο 2ος τόμος αποτελεί το παράρτημα Β' | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικόν λεξικόν της Κουτσοβλαχικής γλώσσης / by Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 598 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Photii Patriarchae lexicon: by Θεοδωρίδης, Χρήστος Publication: Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982 . lxxxii+462+(10) σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν συνταχθέν υπό....του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας / by Μάγνης, Δανιήλ Δημήτριος Publication: Venezia: Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα, 1834 . (6)+viii+568 σ.: , Επίμετρον: Πίνακες δύο διαφόρων συλλογών και εκδόσεων. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Στη σελ. τίτλου φέρει ιδιόχειρο σημείωμα. Βλ. και Γκίνη-Μέξα αρ. 2391. Date:1834 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας: by Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1888 . 1591 σ.: , Οι τόμοι Ι-ΙΙ ομού δεμένοι | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων: by Τσιβανόπουλος, Σωκρ. Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1890 . ιστ+1072 σ.: , Πρώτη έκδοση, Λονδίνο 1848 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη | Τίτλος Πρωτοτύπου: Α Dictionary of Greek and Roman antiquities Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των Αγίων Γραφών: by Κωνσταντίνου, Γ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Αθηναΐδος, 1888 . (8)+1125 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821: by Στασινόπουλος, Χρήστος Α. Publication: Αθήνα: Λεβεντιά, 1970 . 639 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιστορίας και γεωγραφίας: by Βουτυράς, Σ. Ι. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βρετός, Ι. Α., 1869 . 9 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης: by Σαμοθράκης, Αχιλέας Θ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1963 . 596 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines: by Daremberg, Ch. Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1873 . 9 τ.: , Το δεύτερο αντίτυπο της έκδοση του 1877 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9), Withdrawn (9),

Actions: Add to cart
Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen Mythologie / by Roscher, W. Η. Publication: Leipzig: B. G. Teubner, 1884 . 7 τ.: , Τόμ. 1Α(1884-1890)-4Β(1909) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Dictionnaire de la mythologie Greque et Romaine by Grimal, Pierre Publication: Paris: Universitaire de France, 1951 . xxxi+577 σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités Grecques et Romaines by Lavedan, Pierre Publication: Paris: Librairie Hachette, 1931 . (6)+1037 σ.: Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictrionnaire des antiquités romaines et grecques: by Rich, Anthony Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1859 . xii+740 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μέγα ελληνικόν λεξικόν. Βιογραφικόν λεξικόν by Βοβολίνης, Κων. Α. Publication: Αθήνα: Βιομηχανική Επιθεώρηση, . 5 τ. , Τόμος Α': Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Λεξικόν Νομικής, Διοικήσεως και Αστυνομίας   Publication: Αθήνα: Νέος Κόσμος, 1934 . 7 τ. , Ο Ζ τόμος εις διπλούν | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Λεξικόν δικαστικής πρακτικής: by Κουντουριώτης, Ν. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1909 . 5 τ. , Τόμος 1(1909)-5(1911) Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha