Ελληνοπομακικό λεξικό=Ουρουμτσκου-Πομαχτσκου λεκσικο by Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αίγειρος, 1996 . 236 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανώμαλα και ελλιπή ρήματα πεζών συγγραφέων και ποιητών της ελληνικής γλώσσης: by Σακελλαρίου, Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1882 . ιστ'+426 σ. ; 21x14 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης: Τόμος δεύτερος / by Pape, Williams Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898 . 1206 σ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης επίτομον: εκ της δευτέρας εν Βιέννη εκδόσεως του Α. Γαζή, και προσεπαυξηθέν μετά δέκα περίπου χιλιάδων λέξεων, και με την υποσημείωσιν των μακρών και βραχέων, τα δε εις το παράρτημα του προτέρου λεξικού κύρια ονόματα μυθολογικά, ιστορικά και γεωγραφικά, παρεντίθενται εις τούτο αλφαβητικώς και κατά στοιχείον. Εις τόμους τρεις. Τόμος πρώτος Α-Η / by Γαζής, Άνθιμος Publication: Αθήνα: Εκ της τυπογραφείας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρμπολά, 1839 . δ΄+801+(3) σ. , Στη σελίδα τίτλου τυπογραφικό κόσμημα. Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 3157. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire français-grec: by Alexandre, Charles Publication: Paris: Librairie Hachette, . liv+1014 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν εμπεριέχον πάσας τας εις τα προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της Γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω Εμπωρίω, τω ναυτικό και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. και προσέτι πίνακα των κυριοτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου εκ του Ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλων διαφερόντων κατά τε την προσφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Μ. Π. Περίδης, 1857 . ιε+(1)+735 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα του ελληνικού και ιταλικού λεξικού, περιέχον τας εκφυλλοφορητέας ετερόγλωσσους λέξεις, λεξικόν γεωγραικόν εκ του ιταλικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν, και πίνακα κυρίων ονομάτων by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1857 . 188 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechich-Deutsches Handwörterbuch. Tome 2. Λ-Ω. by Pape, Williams Publication: Χ.τ.: Biemeg, F., 1888 . 1424 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άτακτα [Τόμοι 3-4]. by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Paris: Eberhart, Κ., 1830 . 2 τ. , Τόμος τρίτος, Άτακτα: ήγουν παντοδαπών εις την αρχαίαν και την νέαν ελληνικήν γλώσσαν αυτοσχέδιων σημειώσεων, και τινών άλλων υπομνημάτων, αυτοσχέδιος συναγωγή, περιέχων χιακής αρχαιολογίας ύλην, δοκίμιον νέας μεταφράσεως της νέας Διαθήκης, διάλογον περί του εν Ιεροσολύμοις Αγίου Φωτός, και το περί της κατά δώδεκα απαριθμήσεως. Εν Παρισίοις: εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1830, σ.λα+424. Τόμος τέταρτος, μέρος πρώτον, αλφάβητον δεύτερον, Α-Π. Εν Παρισίοις: εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1832, σ. ιθ+842.. Γκίνης-Μέξας: τ.ΙΙΙ/ 1927, τ.IV/ 2162. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1830 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βουλγαροελληνικόν λεξικόν: by Σαρρής, Φ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1963 . (8)+267 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογερμανικόν: by Ρουσόπουλος, Ρούσος Α. Publication: Αθήνα: Δημητράκου Α.Ε., . η΄+1080 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν=Dictionnaire français-grec. by Σπάρταλης, Κάρολος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1938 . 927 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρον ορθογραφικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης.   Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1923 . ιβ΄+(2)+400 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
English-Greek and Greek-English dictionary: by Κυκκώτης, Ι. Publication: London: Humphries, Lund, 1947 . 766 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire grec-français: by Chassang, Α. Publication: Paris: Librairie Garnier Fréres, . vii+1003 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Novogrecesko Russkij slovarb: by Horikov, Ι.Ρ. Publication: Moskva: Kultura i Tradicii, 1993 . 855 σ. , Ελληνορωσικό λεξικό: περιλαμβάνει περί τις 67000 λέξεις. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire Grec-Français....a l'usage des élèves des lycées et des collèges. by Bailly, Anatole Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1895 . 2227 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κιβωτός της ελληνικής γλώσσης. Συμπηχθείσα μεν και πονηθείσα υπό των μελών της εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον Κουρουτζεσμέν του Γένους Σχολής. Επισκευασθείσα δε έπειτα και προσεπαυξηθείσα ιδία υπό Νικολάου Λογάδου, του Διδασκάλου Χρηματίσαντος τέως εν τη αυτή Σχολή των Γραμματικών, Ποιητικών και Ρητορικών μαθημάτων, κοινωθείσα δε διά του Τύπου αναλώμασι των Ομογενών χάριν της Ελληνικής Νεολαίας: by Λογάδης, Νικόλαος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1819 . (2)+ε΄+(3)+763 σ.: , Ο τόμος Α περιέχει τα στοιχεία Α-Δ. Γκίνης-Μέξας 1167. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lexicon Latino-Graecum. Scriptum et Editum ab Henrico Nicolao Ulrichs=Λεξικόν Λατινοελληνικόν, υπό Ενρίκου Ουλερίχου. by Ulrichs, Henrico Nicolao Publication: Αθήνα: Βασιλική Τυπογραφία, 1843 . (4)+1032 σ. , Περιέχει ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1843 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλοελληνικόν: by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Σμύρνη: Τατικιανός, Β., 1875 . (8)+500 σ. , Στη σ. (3) σφραγίδα «Βιβλιοπωλείον ο ... Αιών». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha