Λεξικό ελληνοϊταλικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Αργυρόπουλος, Όθων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 559 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ιταλοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Αργυρόπουλος, Όθων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 639 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνογερμανικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Πετραρχέας, Σ. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 541 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό γερμανοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Πετραρχέας, Σ. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 541 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α lexicon:   Publication: Oxford: Clarendon Press, 1966 . (4)+804 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν (καί γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους)=Dictionnaire grec-français et français-grec by Ηπίτης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1908 . 4 τ. , Τόμος Α΄: Α-Ι. 1908, σ.1668. Δωρεά Ζ. Σταματοπούλου. Τόμος Β': Κ-Π. 1909, σ. 1342. Μαζί δεμένο. Τόμος Γ': Ρ-Ω, 1910, σ. 832. Μαζί δεμένο. Τόμος Δ΄]. Συμπλήρωμα του ελληνογαλλικού λεξικού της λαλουμένης ελληνικής γλώσσης. Αθήνα, Α. Πετράκος, 1920. Δωρεά Ζ. Σταματοπούλου. Οι τόμοι Β-Γ΄ μαζί δεμένοι. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Ζανέτ Σταματοπούλου Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Lexicon graeco-latinum manuale ex optimis libris concinnatum by Leopold, Ε. F. Publication: Leipzig: Sumptibus Ottonis Holtze, 1869 . (2)+ΙΙΙ+(3)+895 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγγλοελληνικό λεξικό των ιατρικών όρων by Μιχαηλίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Αθήνα: Λεοντιάδης και Υιός, 1957 . 2 τ. , Τόμος Α'(1957), Α-Κ, σ. 898. Τόμος Β'(1958), L-Ζ, σ. 823 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Langenscheidts Taschenwörterbuch der neugriechischen und deutschen Sprache: by Dieterich, Karl Publication: Berlin: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 1933 . xxv+(2)+819 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Langenscheidts Taschenwörterbuch der neugriechischen und deutschen Sprache: by Dieringer, Otto Publication: Berlin: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 1933 . xvi+44+996+27 σ. , Η 3η έκδοση είναι του 1911. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Deutsch-griechisches Taschenwörterbuch. by Koch, Μ. Publication: Berlin: Friedberg und Mode, . (4)+512+71 σ. , Η 3η έκδοση του 1911 | Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό τουρκο-ελληνικό προς χρήσιν των Ελληνικών Γυμνασίων και των της Α. Σχολής των Πολιτικών Επιστημών. by Ελευθεριάδης, Νικόλαος Publication: Κωνσταντινούπολη: Αριστόβουλος και Σας, 1898 . 467 σ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνικό-τουρκικόν by Γεωργιάδης, Γ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Παναγιωτίδης, Ι. και Σας, 1897 . (10)+2048+η' σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν. Συνταχθέν επί τη βάσει των τελειοτέρων τουρκικών λεξικών και περιέχον τας εν τη τουρκική γλώσση αραβοπερσικάς λέξεις μετά των ριζών των αραβικών, κανόνας γραμματικούς και συντακτικούς, ιδιωτισμούς, πλείστας παροιμίας και φράσεις, χωρία επισήμων συγγραφέων, την προφοράν των α.π.τ. λέξεων παριστανομένην διά χαρακτήρων ελληνικών, κτλ. κτλ. by Μαλιάκας, Αβρ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βουτυράς και Σια, 1876 . ιε+936 σ. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν / by Χλωρός, Ι. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1899 . 2 τ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλοελληνικόν=Dictionnaire français-grec by Πανταζής, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, 1933 . [75] σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλικόν=Dictionnaire grec-français by Πανταζής, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, . 560 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γερμανοελληνικόν: by Γιάνναρης, Α. Ν. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δημ., 1941 . ιστ'+1207 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου/Γεωργίου Θεμελή Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλοελληνικόν. Κατά τα πληρέστερα γαλλικά λεξικά = by Σχινάς, Μ. Δ. Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, . 3 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νέον λεξικόν ελληνοαγγλικόν. Νέον λεξικόν αγγλοελληνικόν by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1880 . η'+480+516 σ. , Δύο τόμοι μαζί δεμένοι ο Νέον λεξικόν αγγλοελληνικόν, 1882 | Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha