Λεξικόν διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων συγγράμματα, κατά το ελληνογερμανικόν του Ρειμέρου, συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας υπό...../ by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Wien: Anton von Haykul, 1827 . 2 τ.: , Περιέχει κατάλογο φιλομούσων συνδρομητών και βιβλιογραφία. Βλ. Γκίνης-Μέξας, Ι 1599. 24x21 εκ. Date:1827 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως μετά συνωνύμων και επιθέτων εκλογής. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά....Εν ταύτη τη εκδόσει επιμελώς διορθωθείς και προσαρμοσθείς εις χρήσιν εξαιρέτως των της Ελλάδος Σχολείων προς ευμαρεστέραν της τε ελληνικής και απλής γλώσσης, και θεματογραφίας γύμνασιν / by Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης Publication: Venezia: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1820 . 502 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 1238. 23x15 εκ. Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων. Έκδοσις πρώτη. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή. Τόμοι Α-Γ / by Γαζής, Άνθιμος Publication: Venezia: Μιχαήλ Γλυκής, 1809 . 3 τ.: , Εν Βενετία, Τύποις Μιχαήλ Γλυκύ του εξ Ιωαννίνων, 1809. Τόμος Πρώτος, Α-Θ(1809), κ'+[1994] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Δεύτερος, Ι-Π (1812), [1774] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Τρίτος Ρ-Ω (1816), [1312]+[76]+41σ. αρίθμ. σε στήλες. Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο, της δωρεάς Ελλην. Κοινότητος Αλεξανδρείας, με ανάγλυφη σφραγίδα «Βιβλιοθήκη της Ελληνοαιγυπτιακής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Βιβλιογραφία: ΗΛΙΟΥ Α 1809.2 / Γκίνης-Μέξας Ι 524, 680, 887 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου. Φιλοπονηθέν, και τύποις εκδοθέν παρά....Τόμος Ι-... / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1806 . 284 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 427. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της Καρπαθιακής διαλέκτου by Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μιχαήλ. Γ. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Π., 1972 . ιβ+(3)+432 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Λευκαδίτικα: by Λάζαρης, Χριστόφορος Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1970 . 212 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ετυμολογικά σημασιολογικά ζεύγη λογίων και δημοτικών λέξεων της κοινής νεοελληνικής: by Σετάτος, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1969 . η'+128 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ορθογραφικόν και χρηστικόν της ελληνικής γλώσσης by Ζηκίδης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, 1926 . ηη'+1280 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνώνυμα και συγγενικά: by Βλαστός, Πέτρος Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1989 . 742 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης=Thesaurus Graecae linguae ad Η. Stephano constructus by Estienne, Henri Publication: London: Aedibus Valpianis, 1816 . 8 τ.: , Londini: In Aedibus Valpianis. Prostat etiam apud bibliopolas Londinenses, oxonienses, cantabrigienses, edenenses, et dublinienses. 1816-1818 Date:1816 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης τρίτομον: by Γαζής, Άνθιμος Publication: Wien: Anton von Haykul, 1835 . 3 τ.: , Τόμος Α' (1835), Α-Ε, σ. 5φ.χ.α.+8φ.+9-815 σ.+1φ. Στην αρχή υπάρχει ολοσέλιδο χαρακτικό του βασιλιά Όθωνα. Τόμος Β' (1836), Ζ-Π, σ. 3φ.χ.α.+931σ+1φ.χ.α. Τόμος Γ' (1837), Ρ-Ω, σ. 2φ.χ.α.+532σ.+330+14 σ.χ.α.. Οι τόμοι Β΄ & Γ΄ τυπώθηκαν στο τυπογραφείο του Anton Benko (πρότερον Χάϋκουλ). Στον 3ο τόμο υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη Δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξοτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων: by Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν. Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1918 . 2 τ. , Ο δεύτερος τόμος περιέχει ευρετήριο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1967 . κδ'+445 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1992 . κγ'+436 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό της πιάτσας: by Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1978 . 216 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης. Συντεθέν υπό... και πλουτισθέν διαφόροις πίνακι χρονομετρικοίς, νομισματολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετημένον μετρικόν σύστημα οίς προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτομον των εν τοις ελληνικοίς συγγράμμασιν απαντώντων κυρίων ονομάτων by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1882 . ιστ'+1592+198 σ.: , Περιέχει ιδιόχειρη αφιέρωση. και σφραγίδες: Καταστήματα Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνησιν, αλαιοτούρκικη | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνοαγγλικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Ναθαναήλ, Παύλος Π. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 559 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό αγγλοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Χατζηβασδέκης, Ορέστης Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 718 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνο-γαλλικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Χαμουδόπουλος, Αρμόδιος Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 559 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό γαλλοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Αργυρόπουλος, Όθων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 814 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha