Ελληνική εξωτερική πολιτική: Εσωτερικές και διεθνείς παράμετροι / by Κώνστας, Δημήτρης Κ. Publication: Αθήνα: Οδυσσέας, 1994 . 317 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευαίσθητες ισσοροπίες. Ελλάδα και Αλβανία στον 20ο αιώνα / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1994 . 239 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek minority of Istabul and Greek-Turkish relations 1918-1974 / by Αλεξανδρής, Αλέξης Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών, 1992 . 380 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς-Τουρκία. Εμπρός ολοταχώς για το....1930: by Τσαλουχίδης, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1994 . 484 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι εθνικές μας προσηγορίες: by Χατζηκώστας, Λεόντιος, Αρχιμανδρίτης Publication: Λάρνακα: Ιερά Μονή Αγίου Μηνά, 1976 . 61 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία των Ελλήνων: by Καραγάτσης, Μ. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1952 . 525 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοκίμιον περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων. by Βουλοδήμος, Χαράλαμπος Publication: Οδησσός, Αθήνα: Nitche, L., 1875 . 2 τ. , Α' τόμος, σ. κη'+544. Β' τόμος: Εν Αθήναις: Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1903, σ. ιθ'+659. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία των νεωτέρων Ελλήνων από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάμεθ του Β΄ μέχρι του 1825. by Raffenel, Caude Denis Publication: Αθήνα: Καραμπίνης, Φ. και Κ. Βάφας, 1861 . 318 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευνα για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της φυλής.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1919 . 176 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδός Ελλήνων by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, 2008 . 307 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ρωμαίϊκο: by Φραγκούδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Τζαβέλλας, Θ., 1925 . 304 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: Β1: Τουρκοκρατία 1453-1669. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1964 . (11)+501 σ. ; 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: Η μεγάλη Ελληνική Επανάσταση (1821-1829). Τόμος Ε΄. Οι προϋποθέσεις και οι βάσεις της (1813-1822) / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1980 . ιβ΄+847 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: ΣΤ΄: by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . xi+1067 σ. ; 24x17 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Ζ΄: by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . ιζ΄+919 σ. 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής: by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Βιτσικουνάκης, Αλ., 1922 . 7 τ. , Τόμος Α: 1922, σ. 589. Τόμος Β: 1923, σ. 544. Τόμος Γ: 1923, σ. 544. Τόμος Δ: 1925, σ. 564. Τόμος Ε: 1925, σ. 472. Τόμος ΣΤ: 1927, σ. 430. Τόμος Ζ: 1929, σ. 495. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce: by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Paris: Maisonneuve et Cie, 1880 . 5 τ.; , Tome Ι: Documents tirés des Archives de Venise (1400-1500), σ.(1) χάρτ.+xxxix+344. Tome ΙΙ: σ.(1) χάρτ.+xvi+298. Tome ΙΙΙ: σ.(4)+(4)+506. Tome IV: σ.(4)+xci+341. Tome V: σ.(4)+341. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Australians and Greeks: by Gilchrist, Hugh Publication: Sydney: Halstead Press, 1992 . 432 σ.: , Τόμος 1 | Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεπτές ισορροπίες: by Τσιούμης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2010 . 193 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Migrations and invasions in Greece and adjacent areas / by Hammond, Ν. G. L. Publication: New Jersey: Noyes Press, 1976 . xiv+187 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha