Η παιδεία από αρχαιοτάτων χρόνων έως το 2000 / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 422 σ.: 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Α΄. Γράμματα πατριαρχικά και απαντήσεις της Σχολαρχίας / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2003 . σ. 369 24x17 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Β΄. Γράμματα της Εφορίας, απαντήσεις της Σχολαρχίας, Εισιτήρια, εγγυητικά και ιατρικές βεβαιώσεις / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 491 σ.; 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Γ΄. Γράμματα επισκοπικά προς τον Σχολάρχη και απαντήσεις του Σχολάρχη / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 283. σ.; 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία. Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Ε΄. Εκθέσεις προσλαλιαί λόγοι του Σχολάρχου, ομιλητικά κείμενα μαθητών, θέσεις - διατριβές, γυμνάσματα στιχουργικά / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2009 . 676 σ. ; 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως : εκατόν είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του (1882-2002), και o Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών : Eίκοσι χρόνια από την ίδρυσή του (1982-2002)   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2006 . 237 σ.: 21x14 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καισάρεια: Α΄ τόμος. Η Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζιδερέ (Φλαβιανά). Το πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο της Καππαδοκίας Κέρμιρα, Μερσίνα, Ποταμιά μέσα πό τους κώδικες των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τα Αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και το Αρχείο του δασκάλου Αναστασίου Νικολαΐδη / by Νικολαΐδου-Ντανάση, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Μαυρογένης, 2017 . 462 σ.: 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία : η σημερινή κατάσταση της ελληνικής / by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Ρέθυμνο : Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001 . 249 σ. : 24x17 εκ.. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνία και εκπαίδευση στη Στενήμαχο Ανατολικής Ρωμυλίας (19ος αι. -1919) : by Μουτσίσης, Θεμιστοκλής Publication: Θεσσαλονίκη : Δέσποινα Κυριακίδη, 2015 . 261 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Istanbul Rumlari :   Publication: Istanbul : Zografyon Lisesi Mezunlarι Dernegi : | Istos Yayin, 2012 . 272 σ. ; 21x14 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στἀσιμα και έξοδος: by Ράμφος, Στέλιος Publication: Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1988 . 175 σ. ; 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή της Αριδαίας (Α.Μ.Ο.Σ.) / by Παπαδάκη, Αντωνία Publication: Αθήνα: Ινφογνώμων 2017 . 236 σ. : 21x14 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινουπόλει Ελλην. Φιλολογικός Σύλλογος : πρακτικά των εκπαιδευτ. συνεδρίων 1907-1908:   Publication: Κωνσταντινούπολη : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1909 . ε' +206 σ. ; 23x17 εκ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικόν πρόγραμμα εκπαιδεύσεως: διά το έτος 1961   Publication: Αθήνα: Σχολή Εθνικής Αμύνης, 1961 . 138 σ.: , Περιέχει οδηγίες για: 1) Το γενικόν πρόγραμμα εκπαιδεύσεως δια το έτος 1961 2) Στρατιά, Ναυτική δύναμις-Α.Τ.Α. 3) Εργασία Επιτροπών 4) Οδηγίαι δια την σύνταξιν ατομικής μελέτης (Διατριβής) 5) Η βιβλιοθήκη της Σ.ΕΘ.Α 21x14 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καισάρεια: Β΄ τόμος. Η κατά Καισάρειαν Ροδοκανάκειος Ιερατική Σχολή. Ανδρονίκιο - Μουτάλασκη - Στεφανά. Μέσα από τα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τους κώδικες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και το Αρχείο του δασκάλου Αναστασίου Νικολαΐδη. Το χειρόγραφο του Αναστασίου Νικολαΐδη. Τα μαθήματα του διευθυντή Κωνσταντίνου Ηλιάδη εξ Ίμβρου / by Νικολαΐδου-Ντανάση, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Μαυρογένης, 2018 . 566 σ.: 24x17 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ήσο ποτέ "Σχολή" μεγάλη". Η εκπαίδευση στην επαρχία Ζίχνης 1840-1913 / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: Τυπ. Typographic, 2019 . 286 σ.: 24x16 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Über die ästhetische Erziehung des Menschen: in einer Reihe von Briefen / by Schiller, Friedrich Publication: Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben, 1989 . 153 σ. ; 18x12 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στο Βαμβακόφυτο Σερρών (1894-2010) / by Λεβέντης, Στέργιος Ν. Publication: Βαμβακόφυτο: χ.ε., 2010 . 234 σ. : 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha