Σχολικά προγράμματα και διδακτικαί οδηγίαι   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1908 . 2 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La suggestion son role dans l'éducation by Thomas, Ρ. Félix Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1910 . 187 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπαίδευσις: by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1924 . 420 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The autonomy of education by Καζεπίδης, Α.Γ. Publication: Αθήνα: National Centre of Social Research, 1973 . 107 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα αγωγή by Μédici, Angéla Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1964 . 118 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: LΈducation nouvelle Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une nouvelle méthode de travail a l'Université by Marchal, Jean Publication: Paris: Domat-Montchrestien, 1943 . 32 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υποδειγματικαί διδασκαλίαι γυμνασιακών μαθημάτων by Λάσκαρις, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 149 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της ύλης των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως   Publication: Αθήνα: Εστία, 1907 . 111 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διδακτήριο του γυμνασίου και λυκείου Σιάτιστας "Γεώργιος Παπαγεωργίου" by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1988 . 61 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υπό Eduard Spranger αξιολόγησις των επιδιώξεων της εκπαιδ. μεταρρυθμίσεως by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 1966 . 29 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Attitudes toward formal and adult education: by Τρυφωνόπουλος, Σπύρος Publication: Αθήνα: National Centre of Social Research, 1973 . 95 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σύστημα Montessori by Καρσανίδης, Ευάγγελος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπο-Express, 1978 . 22 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αντιλήψεις του Δημήτριου Δάρβαρη για τη διδασκαλία των μαθημάτων: by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1980 . 18 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προτάσεις επί των διδακτικών βιβλίων των φιλοσοφικών μαθημάτων, ψυχολογίας και λογικής των διδασκομένων εις το γυμνάσιον by Γιαννακοπούλου-Βακαρέλη, Καίτη Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 20 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι προς μεθοδικήν διδασκαλίαν των εν τοις σχολείοις της μέσης παιδείας διδασκομένων μαθημάτων by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1928 . τ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλίμα παιδείας by Καραβίδας, Ι.Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Τ1 : Η αξιοποίησις των εξαιρετικών παιδιών .Τ2 : Φιλοσοφία και φυσική | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Education in Arab Countries of the Near East: by Matthews, Roderic Publication: Washington: American Council on Education, 1949 . xxiv+584 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Hautes Ecoles en Yougoslavie by Filipovic, Marijan Publication: Beograd: Maison dΈdition, 1962 . 127 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊnstruction publique en Russie by Hippeau, C. Publication: Paris: Librairie Académique, 1878 . liv+407 σ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Annuaire de l'Université Saint-Joseph:   Publication: Beyrouth: Librairie Catholique, 1952 . 192 σ.: Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha