Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα : Βιβλία-Φυλλάδια / by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο ; Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997 . 2 τ. + 1 dvd : , Τόμος Α΄: 1801-1818. Τόμος Β΄: 1819-1832. Τόμος Γ΄: Τα οθωνικά χρόνια 1833-1863. Α΄. 1833-1844. 35x25 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliografia de estudios neogriegos en Espanol y en otras lenguas ibéricas. by Μορφακίδης, Μόσχος Publication: Granada: Athos-Ρérgamos, 1998 . xii+186 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου (1818-1988). by Ανδρειωμένος, Γιώργος. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . (8)+vii+804 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ezra Pound: by Παπαθανασόπουλος, Θανάσης Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1995 . 48 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα: by Ντελόπουλος, Κυριάκος Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1995 . 528 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων στην Αίγυπτο: Εκατόν πενήντα χρόνια παρουσίας "εν λόγω ελληνικώ κ' εμμέτρω και πεζώ": Κατάλογος Εκθέσεως Αλεξάνδρεια, 10 Απριλίου-10 Μαϊου 1997=The greek publishing activity in Egypt:   Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1997 . 79+32 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λέσβος η πνευματική: by Παπάλας, Προκόπης Ι. Publication: Μυτιλήνη: Δούκας, Δ., 1999 . 52 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθολογία ελληνικής αρχιτεκτονικής: by Δημακόπουλος, Ιορδάνης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1981 . 216+(268) σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιονική βιβλιογραφία = by Παπαδόπουλος, Θωμάς Ι. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Χ.-Δ.Σιταράς- Σ. Ζαχαρόπουλος, 1998 . 3 τ.; , Τόμος Α΄: 1508-1850, 1998, σ. μβ'+593. Τόμος Β΄: 1851-1880, 2000, σ. κ΄+639. Τόμος Γ΄: 1881-1900 και αχρονολόγητα-επιπροσθήκες-ευρετήρια, 2002, σ. κ΄+619. 29x21 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές εκδόσεις Μακεδονικών πόλεων πλήν Θεσσαλονίκης επί τουρκοκρατίας (1759-1913): by Χριστιανόπουλος, Ντίνος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2000 . 103 σ.: 18x13εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les imprimés helléniques publiés à Thessaloniki (1850-1912): by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, Θανάσης, 2011 . 111 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηγές και μουσική βιβλιογραφία των Σερρών (1828-1998): by Αγγειοπλάστης, Γιώργος Κ. Publication: Σέρρες: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 2011 . 79 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο προερχόμενο από δωρεά Ν. Μ. αποσυρμένο | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Pregled izdanja: by Pantic, Miroslav Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 1993 . 192 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδίασμα δραμινής βιβλιογραφίας: by Παρχαρίδου, Μαγδαληνή Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2012 . 77 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των επιστημών. Νεοελληνική βιβλιογραφία. by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1997 . 61 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gli incunaboli greci pubblicati a Firenze (ci. 1475-1500) by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1998 . (8)+iii+67 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek philosophical editions in the first century of printing. Κατάλογος έκθεσης. by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 2011 . XLIX+181 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία του ελληνικού βιβλίου: by Δρούλια, Λουκία Publication: Αθήνα: Κότινος, 2011 . 103 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκδοτική δραστηριότητα στην Πιερία (1918-1999). Συμβολή στην καταγραφή της μακεδονικής βιβλιογραφίας: by Κάλφας, Αντώνης Publication: Κατερίνη: Νομαρχία Πιερίας, 2010 . 175 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοτεχνικές μεταφράσεις του μείζονος Ελληνισμού: by Παπαλεοντίου, Λευτέρης Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1998 . 351 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha