Ελληνική βιβλιογραφία των ετών 1791-1799 by Λαδάς, Γεώργιος Γ. Publication: Αθήνα: Alfa Press, 1970 . 3 τ. , Τόμος Α'(1970): έτη 1791-1795. Τόμος Β'(1973): έτη 1796-1799. Τόμος Γ'(1976): Προσθήκες και συμπληρώσεις. Σειρά πρώτη. Επιμέλειας Μάγδας και Λάμπρου Κωστακιώτη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία 1972=Greek national bibliography 1972   Publication: Αθήνα: Βιβλιογραφική Εταιρεία της Ελλάδος, 1975 . κδ+686 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά βιβλία: by Ντελόπουλος, Κυριάκος Publication: Αθήνα: Μανούτιος, 1978 . 3 τ. , Τόμος Α'(1975) Τόμος Β'(1976). Με ένα συμπλήρωμα για το έτος 1975. Τόμος Γ'(1977). Ελληνικά βιβλία = Greek books. Αθήνα:Γρηγόρη, 1978. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένης, ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν, συντεθείς υπό… by Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Βιλαράς Δ. Δ., Λιούμης Β. Π., 1854 . 2 τ. , Τόμος Α' (1854) Τόμος Β'. Εν Αθήναις: Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1857. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφικός οδηγός 1981: by Μοσχονάς, Εμμανουήλ Ι. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), 1983 . 698 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
2ος Οδηγός βιβλίου:   Publication: Αθήνα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών, 1983 . 632 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . κα+3+340 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσθήκες, διορθώσεις και συμπληρώσεις στην ελληνική βιβλιογραφία του Émile Legrand: by Λαδάς, Γεώργιος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . xvi+285 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία (1466-1800) / by Παπαδόπουλος, Θωμάς Ι. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1984 . 2 τ. , Τόμος 48 (1984-86) | Τόμος Α' (1984): Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις, σ. 729. Τόμος Β' (1986): (Παράρτημα) Προσθήκαι, συμπληρώσεις, διορθώσεις, σ. 639 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία 1544-1863: by Παπαδόπουλος, Θωμάς Ι. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1992 . 135 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική βιβλιογραφία των φυσικών επιστημών: by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1938 . 2 τ. , Τόμος Α' (1938), σ. 584. Τόμος Β' (1941), σ. 800. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Dix années d’ études Byzantines:   Publication: Paris: École des Hautes Études, 1949 . 172 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη ήτοι κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου τε και καθολικού Ορθοδόξου Πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων ελληνικών κωδίκων… by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Sankt Peterburg: Kirsbaum, V., 1891 . 2 τ. , Τόμος Α' (1891), σ. 623. Β' (1894), σ. 894 | …Συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς κοσμηθείσα πίναξιν υπό Α. Παπαδόπουλου-Κεραμέως τύποις δ’ εκδοθείσα αναλώμασι του Αυτοκρατορικού Ορθόδοξου Παλαιστινίου Συλλόγου | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από του 1800-1889 γεωγραφηθέντων υπό Ελλήνων by Μηλιαράκης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1889 . 128 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία περί της Επαναστάσεως του 1821: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1974 . 3 τχ. , Τεύχος Α'(1971), σ. 38. Αυτοτελείς εκδόσεις 1821 -1971. Τεύχος Β'(1972), σ. 35, Αυτοτελείς εκδόσεις 1821 -1972. Τεύχος Γ'(1974), σ. 45, Αυτοτελείς εκδόσεις 1797-1972 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία του ελληνικού Αστικού Δικαίου: by Ροϊλός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1933 . 86 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Karamanlidika: by Salaville, Sévérien Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1958 . 2 τ.: , Τόμος Α'(1958), σ. 327. Βιβλιογραφία των ετών 584-1850. Τόμος Β'(1966), σ. 89. Βιβλιογραφία των ετών 851-1865. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από του 1800-1889 γεωγραφηθέντων υπό Ελλήνων by Μηλιαράκης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1981 . 128 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία περί της Επαναστάσεως του 1821: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1974 . 82 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία: Ελληνικές και ξένες εκδόσεις και δημοσιεύ-ματα (1698-1972): Βιβλιοθηκονομία. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες, κανονισμοί-κατάλογοι-νομοθεσία, δελτία βιβλιοθηκών. Επίμετρο: Οι αρχαίες βιβλιοθήκες: Επιγραφές και ανθολογία κλασικών κειμένων=Greek Library bibliography: by Ντελόπουλος, Κυριάκος Publication: Αθήνα: Κολέγιο Αθηνών, 1974 . μδ+274 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha