Το Ιερόν ψήφισμα του Αγίου Όρους Άθω και τα συναφή επίσημα έγγραφα κελεύσει της Ιεράς Κοινότητος   Publication: Εν Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελής και Ν. Ξενοφωντίδης, 1913 . 30 σ. ; 23x16 εκ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αγιώνυμον Όρος: Πληροφορίαι διά τους αγνοούντας / by Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει, χ.ε., 1911 . 15 σ. ; , Πιθανό έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄., τυπωμένο στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο. Το κείμενο του δευτέρου αντιτύπου περιέχει αλλαγές και μεγαλύτερη έκταση (19 σελ.) 19x14 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αγιώνυμον Όρος πληροφορίαι διά τους αγνοούντας / by Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: χ.ε., 1911 . 19 σ. , Πιθανό έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha