Ο Αστιγξ και το έργο του εν Ελλάδι. by Ράδος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ναυτική Επιθεώρησις, 1928 . 87 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
British policy towards the change of dynasty in Greece: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Γερτρούδης, Χρήστος & Σια, 1953 . 194 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Under the flags of freedonm: by Rodriguez, Moises Enrique Publication: New York: Hamilton Books, 2009 . 533 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επανάστασις του 1821 και η βρεττανική πολιτική. by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 16 σ. , Τόμος "Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από της Επαναστάσεως του 1821, σ. 203-218 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Appeal from the Greek Committee to the British Public in general, and especially to the Friends of Religion.   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 4 σ. , 1η έκδοση: Taylor, Richard., 1823 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An appeal to the British Public, in the cause of the persecuted Greeks, and an earnest recommendation that an immediate subscription be openned for their support. by Chatfield, Robert Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 21 σ. , 1η έκδοση: London, John Hatchard and son, 1822 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α letter to the earl of liverpool, on the subject of the Greeks. by Erskine, Thomas Lord Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 42 σ. , 1η έκδοση: London, John Murray, 1822. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An address to the people of England in the cause of the Greeks, occasioned by the late inhuman massacres in the isle of Scio, c.. by Hughes, Τ. S. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 44 σ. , 1η έκδοση: London, Simpkin and Marshall, 1822. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Address in behalf of the Greeks, especially those who have survived the late massacres in Scio.   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 42 σ. , 1η έκδοση: Edinburg, Whyte & Co, 1822. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the present state of the Greek Confederation, and on it's claims to the support of the Christian World. Read to the Greek Committee on Saturday September 13, 1823. by Blaquiere, Edward Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 32 σ. , 1η έκδοση: London, G. and W. Β. Whittaker, 1823. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
War in Greece. by Napier, Ch. J. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 45+(1) σ. , 1η έκδοση: London, James Ridway, 1821. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha