Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 4 τ. , [Στοιχεία τοποχρονολογίας] Τόμ.Α΄, [Υπότιτλος] Μέρος Δεύτερον: F.Ο.32, Φάκελοι 1-34 : 1827-1832. Αθήνα. 1975, σ.8χ.α+611-1089. Τόμ.Β΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 35-36 : 1833-1835. Αθήνα. 1979, σ. ιη΄+2χ.α+823. Τόμ.Γ΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 57-74 : 1836-1837. Αθήνα. 1987, σ. ιε΄+893. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
A Cyprus pocket book containing indisputable all British documentary evidence of the seventy-eight years colonial exploitation of thepeople of Cyprus by and for the enrichment of their British colonial masters and British achievements in apathy, negligence, and incompetence in the administration of Cyprus   Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1956 . (2)+90 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
British and American Philhellenes: by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1955 . ιβ΄+247+viii σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
British sources concerning the Greek Struggle in Macedonia, 1901-1909 / by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1992 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Macedonia. Past and present", σ. 121-134. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βρετανικά αρχεία σχετικά με το Μακεδονικό Αγώνα / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 16 σ. , Τόμος "Ο Μακεδονικός αγώνας: Συμπόσιο (1984)", σ.273-278 | Με τον ίδιο τίτλο δημοσιεύτηκε και στο «Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου. Μακεδονικός αγώνας, Παύλος Μελάς: εκατό έτη από το θάνατό του 1904-2004», σ.183-189. Βλ. VI-187-12 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βρετανικά αρχεία σχετικά με το Μακεδονικό Αγώνα / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Καστοριά: Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, 2005 . 7 σ. , Τόμος "Μακεδονικός αγώνας, Παύλος Μελάς: 100 έτη από το θάνατό του 1904-2004", σ.183-189 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Opinion anglaise et la Question d'Orient / by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Paris: Revue Politique et Parlementaire, 1908 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Revue Politique et Parlementaire", LVI (1908) 152-159. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βρεττανικές πηγές σχετικές με τον Μακεδονικόν Αγώνα (1901-1909) / by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 14 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 305-318 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εναλλακτικές δυνατότητες της βρετανικής πολιτικής 1945-1949 / by Clive, Nigel Publication: Αθήνα: Ολκός, 2002 . 12 σ. , Τόμος "Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949", σ. 233-244 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μυστική διπλωματία και εθνικά συμφέροντα : by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 7 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 36 (2007) 199-206 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Κύπρος και η αγγλική μάσκα. by Δανιηλίδης, Δημοσθένης Publication: Λευκωσία, Lund: Κόσμος (Λευκωσίας), 1975 . 53 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Part IV. Eastern parers. Instructions of the British and French Governments for the joint protection of British and French subjects and commerce:   Publication: London: Harrison and Sons, 1854 . (2)+8 σ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Part V. Eastern parers. Communications respecting Turkey made to her Majesty's government by the Emperor of Russia, with the answers returned to them. January to April 1853:   Publication: London: Harrison and Sons, 1854 . (2)+26 σ. 33x21 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Part VI. Eastern parers. Memorandum by Count Nesselrode. June 1844:   Publication: London: Harrison and Sons, 1854 . 8 σ. ; 33x21 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek proposals for an alliance with France and Great Britain, June-July 1907. by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 18 σ. , Τόμος 3 (1962) 43-60 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών συσχετισμών : by Χουρχούλης, Διονύσιος Publication: Αθήνα : Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 2013 . 20 σ.: , Άρθρο από τα πρακτικά "100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων : πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου" σ.411-430 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Candie Wyne : some documents relating to trade between England and Crete during the reign of King Henry VIII / by Lowder, W.R. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 97-102 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Elizabethan view of greek romances / by Γιάννη-Χατζοπούλου, Μάρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 43-55 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Theodore of Tarsus greek Archbishop of Canterbury in A.D. 668/9-690 / by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1988 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΜΖ(1987) 97-107 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χαρακτήρ της εκκλησίας της Αγγλίας / by Στογιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1985 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.27 (1982) 263-280 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha