Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Λογοδοσία του έτους ...   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, 1912 . 75 τ.; , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος», "Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή", "Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (68),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία προς την Γενική Συνέλευσιν των μελών της "Ενώσεως" [1926-1932] ογοδοσία χρήσεως [1933-1969].....   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνικόν Σωματείον "Αισχύλος-Αρίων", . 28 τ. , Περιέχει σφραγίδα της "Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος". Περιέχει σε πολυγραφημένο χαρτί "Έκθεσις Πεπραγμένων έτους 1969" ΛΟΓΟΔΟΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ "ΑΙΣΧΥΛΟΣ-ΑΡΙΩΝ" 1.9.1925-31.8.1926). Έκδ. Κασιμάτη & Ιωνά, 1926,σ.109. (1.9.1926-31.8.1927),Κασιμάτη & Ιωνά, 1928, σ.108+65 [Περιέχει "Αλληλογραφία και επίσημα έγγραφα σχετικά προς την ίδρυσιν των Κανισκερείων Ιδρυμάτων"). (1.9.1927-31.8.1928), Κασιμάτη & Ιωνά, 1928,σ.107. (1.9.1928-31.8.1929), Κασιμάτη & Ιωνά, 1929, σ.147. (1.8.1930-31.7.1931), Κασιμάτη & Ιωνά, 1932,σ. 96. (1.8.1931-31.7.1932),Κασιμάτη & Ιωνά, 1933,σ.79. (1.8.1932-31.7.1933),Κασιμάτη & Ιωνά, 1933,σ.88. (1.8.1933-31.7.1934),Κασιμάτη & Ιωνά, 1934,σ.88. (1.8.1934-31.7.1935), Κασιμάτη & Ιωνά, 1936,σ.95. (1.8.1936-31.7.1937), Κασιμάτη & Ιωνά, 1937,σ.80. (1.8.1938-31.7.1939), Κασιμάτη & Ιωνά, 1939,σ.72. (1939-40 μέχρι 1947-48),[Τυπ] Θ. Κασιμάτη,1948, σ.448. ΛΟΓΟΔΟΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΑΙΣΧΥΛΟΣ-ΑΡΙΩΝ" (1.10.1948-30.9.1949),[Τυπ] Εμπορίου, 1950, σ.63. (1.10.1950-30.9.1951),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1951,σ.80. (1.10.1951-30.9.1952),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1952,σ.60. (1.10.1953-30.9.1954),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1954, σ.79+(11). (1.10.1954-30.9.1955),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1955, σ.73+(13). (1.10.1955-30.9.1956),[Τυπ] Κασιμάτη,1956, σ.88+(13). (1.10.1957-30.9.1958),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1958, σ.λστ+[52]+(16). (1.10.1958-30.9.1959),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1959, σ.λθ+55+(16). (1.10.1959-30.9.1960),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1960, σ.95+(16). (1.10.1960-30.9.1961),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1961, σ.(95)+(15). (1.10.1961-30.9.1962),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1962, σ.(58)+(15). (1.10.1962-30.9.1963),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1963, σ.(28)+(15). (1.10.1964-30.9.1965),[Τυπ] Θ.Κασιμάτη,1965, σ.(25)+(15). Στους τόμους 1968, 1969, σ. [36]. Στον τόμου του 1969, σ.[4] (δακτυλογραφημένο, ένθετο στο 1968) | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (28),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία των πεπραγμένων [τών ετών 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1936, 1937, 1938, 1942, 1945, 1955, 1956]   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μπενάκειον Ορφανοτροφείον, 1928 . 13 τ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία χρήσεως [ετών 1947-48, 1950-51, 1952-53, 1959-60]   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, . 4 τ. , 1947-48, [τυπ] "Le Progres" Γ. Μπόλλα, 1948, σ.36. 1950-51, [τυπ] Θ. Κασιμάτη, 1951, σ.39. 1952-53, [τυπ] Θ. Κασιμάτη, 1953, σ.56. 1959-60, [τυπ] Γ. Μπόλλα, χ.χ., σ.43 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων [ετών 1943-]   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική εν Ιβραημία Κοινότης, . 8 τ. , Από 1ης Απριλίου 1943 μέχρι 31ης Μαρτίου 1944. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1944, σ.83, από 1ης Απριλίου 1944 μέχρι 31ης Μαρτίου 1945. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1945, σ.88. Από 1ης Απριλίου 1945 μέχρι 31ης Μαρτίου 1946. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1946, σ.92. Από 1ης Απριλίου 1951 μέχρι 31ης Μαρτίου 1952. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1952, σ.101+(12)+(9), από 1ης Απριλίου 1955 μέχρι 31ης Μαρτίου 1956. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1956, σ.83+(19), από 1ης Απριλίου 1956 μέχρι 31ης Μαρτίου 1957. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1957, σ.83+(19), από 1ης Απριλίου 1958 μέχρι 31ης Μαρτίου 1959. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1959, σ.87+(20), από 1ης Απριλίου 1965 μέχρι 31ης Μαρτίου 1966. [τυπ.] Θ. Κασιμάτη, 1966, σ.36 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Ίσολογισμός και έκθεσις της διαχειριστικής επιτροπης επί των πεπραγμένων της χρήσης 1943   Publication: Cairo: Φώς (Καΐρου), 1944 . 136 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Βουτυράς και Σια, 1874 . 169 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha