Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης. Λογοδοσία:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Θ. και Ιωνάς, Κ. Κασιμάτης, 1939 . 9 τχ. , Διάσπαρτες σφργ.:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» και της «Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Λογοδοσία του έτους ...   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, 1912 . 75 τ.; , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος», "Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή", "Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (68),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1909   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείο Θ. Κασιμάτης & Κ. Ιωνάς, 1910 . 59 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα υπό τον τίτλο στη ράχη του βιβλίου "Λογοδοσίαι 1909-12". 24x17 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1910   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καταστήματα ο "Άγιος Μιχαήλ" Σ. και Γ. Βαλλινάκη, 1911 . 106 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα. Στη ράχη του βιβλίου αναγράφεται "Λογοδοσίαι 1909-12". 24x17 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha