Ανάλυσις του νομοσχεδίου του κου Δ. Πετρίδου περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Εστία, 1895 . 152 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νομοσχέδια του Υπουργείου της Παιδείας / by Ευταξίου, Αθανάσιος Π. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . ιστ΄+56 σ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια / by Ολύμπιος, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Εστίας" Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . (34)+91 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολικαί εφορείαι. by Πλέτσης, Δημ. Π. Publication: Αθήνα: Συνοδινός & Καβαλλιεράτος, 1932 . 127 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α΄. Νόμος «Περί κωδικοποιήσεως εις εν ένιαίον κείμενον νόμου των διατάξεων του νόμου 402 και του διά τούτου κυρωθέντωςΒ. Διατάγματος της 19ης Αυγούστου 1914». «Περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών». ΄. Νόμος «Περί κωδικοποιήσεως των νόμων 240 και 567» «περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως»΄. ΄. Διάταγμα «Περί των έργων των διευθυντών, επιθεωρητών και ιατρών των σχολείων».   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1915 . 55 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνώμαι του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1890 . 126 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανωτέρα εκπαίδευσις ήτοι συλλογή των διεπόντων την ανωτέραν και μέσηςν εκπίδευσιν νόμων Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργείου από του 1833-1884. by Παρίσης, Στέφανος Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1884 . ιστ΄+616 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωση και λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:   Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1975 . 155 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 4: by Wilhelm, Adolf Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1936 . 8 χ.α.+42+ι΄+267 σ.: , Τόμος 4(1936) Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή πανεπιστημιακών νόμων και διαταγμάτων.   Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1930 . (2)+iv+[2]+364 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή διατάξεων των Συνθηκών, νόμων, Β. διαταγμάτων, εγκυκλίων κ.τ.λ. περί επανορθώσεως των εκ του ευρωπαϊκού πολέμου ζημιών   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1921 . 160 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ατζέντα 16" για το ελληνικό πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα: by Βενιζέλος, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Πόλις, 2007 . 143 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδικά δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών: by Ταρνανίδου, Χριστίνα Ι. Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2009 . x+178 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανομολόγητο ζήτημα των μειονοτήτων στην ελληνική έννομη τάξη by Χριστόπουλος, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Κριτική, 2008 . 222 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδηξ Νόμων. by Θανασούλας, Κ. Γ. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1934 . 10 τ. , ΑΠΟΣΥΡΜΕΝΟ. (1934)-(1941) | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1934 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Αρχείον Ποινικών Επιστημών: by Τεγόπουλος, Σ. Α. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1937 . 3 τ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μικραί νομικαί μελέται: by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 123 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέοι Πανδέκται: by Κουντουριώτης, Ν. Publication: Αθήνα: Κουντουριώτης, Κ., 1905 . 11 τ. , ΑΠΟΣΥΡΜΕΝΟ | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1905 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Προξενικός οδηγός ήτοι συλλογή νόμων, διαταγμάτων, οδηγιών, εγκυκλίων και υποδειγμάτων:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1860 . στ΄+472 σ.+(8) φ. , Το 2ο αντίτυπο ελλειπές | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Προξενικός κώδιξ.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1901 . 626 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha