Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διά δημοσίαν ανάγκην by Χρυσοχοίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1898 . 119 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομοθετικόν πρόβλημα: by Βιζουκίδης, Περικλής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932 . 35 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική και εποικιστική νομοθεσία (περίοδος 1912-1919) by Βογαζλής, Δ. Κ. Publication: Αθήνα: Μαντζεβελάκης, Μιχ., 1919 . 276 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικό της προστασίας των νεωτέρων μνημείων. Νομοθετικό πλαίσιο-Μνημεία της Θεσσαλονίκης / by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 79-99. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την κοινοτική αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση στην κρατική μέριμνα και το συγκεντρωτισμό (1912-1931). Ρόλος λειτουργία και αντιστάσεις της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης. by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 32 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά: 19ος και 20ος αιώνας", σσ.403-434 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο: «Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία. Πρώτη προσέγγιση και απογραφή». Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη, 1997, σσ. 21-55 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι και Ιεροί κανόνες / by Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006 . 15 σ. , Τόμος: "Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και στο παρόν", σ. 19-34 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νόμος 1394 της 3/9 Μαΐου 1918 "περί εφαρμογής του νέου σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης"].   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1934 . 58 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.Ι (1916-1918), σ. 710-768 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Βασιλικόν διάταγμα της 3/22 Μαΐου 1923 "περί οικοδομικού κανονισμού της πόλεως Σερρών" (αναδημοσιευθέν τη 17 Σεπτεμβρίου 1923)].   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1934 . 12 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΒ (1921-1924), σ. 493-504 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νομοθετικόν διάταγμα της 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 "περί καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρους".   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1935 . 21 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΓ (1925-1926), σ. 902-923 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νόμος της 14/22 Ιουνίου 1925 "περί ιδρύσεως πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη"].   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1935 . 49 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΓ (1925-1926), σ. 63-112 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινή απαγόρευσις οικοδομικών εργασιών αποτεφρωθέντος τμήματος Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)" 32 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρωσις διορισμών υπαλλήλων και υπηρετών Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.145, σ. 111 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί κυρώσεως του από 3 Ιουλίου 1917 Β. διατάγματος περί των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1916 και 1917 του υπό την Προσωρινήν Κυβέρνησιν της Θεσσαλονίκης διατελέσαντος τμήματος του Κράτους κλπ.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 13 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.145, αρ.5, σ. 100-112 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαγόρευσις εμπορία και δικαιοπραξιών προς υπηκόους εχθρικών κρατών, μεσεγγύησις των εν Ελλάδι περιουσιών αυτών και διοίκησις εγκαταλελειμμένων ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 6 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.151, αρ.11, σ. 269-275 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκτέλεσις έργων προς εγκατάστασιν προσφύγων και πυροπαθών εν Θεσσαλονίκη.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.151, αρ.11, σ. 281 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπόνησις τοπογραφικού και κτηματογραφικού σχεδίου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.153, αρ.13, σ. 336 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαλλαγή καταβολής εκπαιδευτικών τελών πενήτων μαθητών ημιγυμνασίου Καστορίας.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 561 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαλλαγή καταβολής εκπαιδευτικών τελών υπό προσφύγων καθ' άπαν το Κράτος.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 562 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνομολόγησις δανείου υπό δήμου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 564 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντήρησις υπολειφθέντων τμημάτων Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.161, αρ.21, σ. 581 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha