Νόμοι (1933-1940) by Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1933 . 8 τ. , Τόμος 1-8 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Επιφύλαξις της κυριότητος και τμηματική καταβολή του τιμήματος by Σακελλαρόπουλος, Αλεξ. Publication: Αθήνα: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1940 . ι΄+229 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία των δημοσίων έργων by Οικονόμου, Άγγελος Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1932 . 192 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορική νομοθεσία by Διγενόπουλος, Αλέξανδρος Publication: Βέροια: Παρασκευόπουλος, Κ.Π., 1931 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρτοποιητική νομοθεσία και νομολογία by Καραμέλης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη., 1954 . 167 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρετήριον Νόμων και Διαταγμάτων 1833-1924. by Μαλαγαρδής, Αντώνιος Ν. Publication: Αθήνα: Νομικής, Πέτρου Λ. Βεργιανίτη, 1924 . ιε΄+400 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προστασία του ονόματος κατά τον αστικό κώδικα by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1950 . 106 σ. , Τα πολλαπλά αντίτυπα αποσυρμένα Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ειρηνοδίκης: by Μέξης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1955 . 1224 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργατική νομοθεσία by Μπλέτσας, Ευστάθιος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Πέτρος, 1933 . 88 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγικός νόμος του αστικού κώδικος by Καύκας, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1946 . 124 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστικός κώδιξ by Καύκας, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1947 . 512 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως: by Τούσης, Αριστοφ. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., . 152+48 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποινικός νόμος εγκόλπιος by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1917 . 830 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποινικός Νόμος: by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1925 . 824 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορικός νόμος εγκόλπιος by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1930 . 516 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική δικονομία εγκόλπιος by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1926 . 668 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός εκλογών by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1920 . 176 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατιωτική ποιν. νομοθεσία. Ναυτική ποινική νομοθεσία by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1922 . 380 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας: by Στεργιανόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κουλουμπής, Αγγ., 1964 . 104 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας: by Στεργιανόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κουλουμπής, Αγγ., 1978 . 143 σ. , Α΄συμπλήρωμα 1978 νομοθεσίας προστασίας της ιδιοκτησίας επί των έργων διανοίας Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha