Η Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη : Τούρκοι - Βούλγαροι : by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου, . 95 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Προύσα ήτοι αρχαιολογική ιστορική γεωγραφική και εκκλησιαστική περιγραφή αυτής μετ επισυνημμένων αρχαίων επιγραφών τοπογραφικού χάρτου και εικόνων διαφόρων οικοδομημάτων. by Κανδής, Βασίλειος Ι. Publication: Αθήνα: Σταυριανός, Γεώργιος, 1883 . (6)+236+(4)+(1) σ.: Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Part Ι. Correspondence respecting the rights and privileges of the latin and greek churches in Turkey:   Publication: London: Harrison and Sons, 1854 . xv+400 σ. ; , Βλ. και ΧΙ-291-8 για το σύνολο των προξενικών αναφορών. 32x21 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Part ΙΙ. Correspondence respecting the rights and privileges of the latin and greek churches in Turkey:   Publication: London: Harrison and Sons, 1854 . xv+378 σ. , Βλ. και ΧΙ-291-8 για το σύνολο των προξενικών αναφορών. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προικόννησος: Εκκλησιαστική παροικία, ναοί και μοναί, Μητροπολίται και Επίσκοποι / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Otto Keil, 1895 . 234 σ.: , Στις σ. 231-233 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 21x14 εκ. Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha