Ο αδικηθείς Ρογήρος: by Mary, Jules Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ομόνοια, 1890 . 2 τ. , Τόμ.Α΄, σ. 256. Τόμ.Β΄, σ. 360. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μάμμη: by Richebourg, Emile Publication: Cairo: Σταύρου, Ιάκωβος Σ., 1891 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι. Τόμος Α΄: σ. 222. Τόμος Β΄: σ. 239. Τόμος Γ΄: σ. 231, εκδ. 1892. Στο τέλος υπάρχει κατάλογος Συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Α Salonique: sous l'oeil des Dieux!: Roman / by Frappa, Jean-José Publication: Paris: Ernest Flammarion, 1917 . (6)+264 σ. ; 18x12 εκ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τελευταίος έρως : μυθιστόρημα / by Ohnet, Georges Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Η Μακεδονία", 1892 . 125 σ. ; , Μετάφραση του : Dernier amour 21x29 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ρόδον της Γρενάδης : μυθιστόρημα / by Rameau, Jean Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. Θ.Κ. Ηρακλείδης και Σία, 1896 . 120 σ. ; , Μετάφραση του : La Rose de Grenade 21x29 εκ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία πτωχού νέου / by Feuillet, Octave Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Η Μακεδονία", 1882 . 40 σ. ; , Μετάφραση του : Le roman d'un jeune homme pauvre 21x29 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα θαυμάσια σύννεφα / by Sagan, Francoise Publication: Αθήνα : Φεξής, 1961 . 141 σ.. ; , Τίτλος πρωτοτύπου : "Les merveilleux nuages" 19x12 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι νύχτες μου είναι πιο όμορφες απ' τις μέρες σας / by Billetdoux, Raphaele Publication: Αθήνα : Νεφέλη, 1986 . 205 σ.. ; 18x11 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φυλάξου από τη γλύκα των πραγμάτων / by Billetdoux, Raphaele Publication: Αθήνα : Νεφέλη, 1987 . 213 σ.. ; , Τίτλος πρωτοτύπου : "Prends garde à la douceur des choses" 18x11 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αγκάλιασμα / by Vilain, Philippe Publication: Αθήνα : Χατζηνικολής, 2000 . 94 σ.. ; 21x14 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο / by Proust, Marcel Publication: Αθήνα : Ηριδανός, . 8 τ.. ; 22x15 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Ο μεγάλος Μωλν / by Alain-Fournier Publication: Αθήνα : Γρηγόρης, . 207 σ. ; 21x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha