Ο ανόσιος έρως:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ταχυδρόμος (Αλεξανδρείας)., 1897 . 2 τ. , 2 τόμοι μαζί δεμένοι. όμ΄. Α΄, σ. (2)+400. Τόμ. Β΄, σ. 396 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Άθλιοι. by Hugo, Victor Publication: Wien: χ.ε., 1862 . 4 τ. , Τόμ. τέσσερις μαζί δεμένοι ανά 2. Τόμ. Α΄, σ. (6)+283. Τόμ. Β΄, σ. (2)+384. Τόμ. Γ΄, 1863, σ. 3-267. Τόμ. Δ΄, σ. 3-263 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο νόθος του Μολεόν:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ομόνοια, 1889 . 3 τ. , Τόμ.Α΄, σ. (4)+247. Τόμ.Β΄, σ. (4)+193. Τόμ.Γ΄, σ. (4)+170 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Οι μάρτυρες: by Chateaubriand, François-René vicomte De Publication: Σμύρνη: Μαρκόπουλος, Π., 1866 . 408 σ. , Περιέχει σφραγίδες του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Γενίτσεροι, μυθιστορικόν διήγημα του Κ. Αλφόνσου Ρωγήρου, μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού. by Roger, Alphonse Publication: Σμύρνη: Αμάλθειας, Τυπογραφείο της, 1843 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α', σ. 228. Λείπει η σελ. τίτλου. Τόμος Β', σ. 219. Λείπουν οι σ. 215-219. Γκίνης-Μέξας Β' 3862. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι γενίτσεροι: by Roger, Alphonse Publication: Σμύρνη: Αμάλθειας, Τυπογραφείο της, 1843 . 214 σ. , Τόμος 2ος | βιβλιοδετημένο με τον πρώτο τόμο. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1843 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η υπ' αριθμόν 113 δικογραφία εκ του γαλλικού. by Caboriau, Emile Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1889 . 651 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ηρωϊκοί φίλοι: by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1917 . 208 σ.: , Σφραγίδες: «Daphotis Frères-Librairie Hellénique "Le Phoinix" Alexandrie (Egypte)». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes d'une voyageuse en Turquie: by Tinayre, Marcelle Publication: Paris: Calmann-Lévy, . (6)+396 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κόμης Μόντε-Χρήστος: by Dumas, Alexandre Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Αλεξανδρείας (Εφημερίδα), 1882 . 708 σ.: , Επίτομο. Από τον τρίτο τόμο συνεμφανίζονται ως εκδότες οι "Ι. Πολίτης και Μ. Μουκάκος". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πυρποληταί Ινδοί. Μετάφρασις εκ του γαλλικού by Brehad, Alfred de Publication: Cairo: Ελληνικό Τυπογραφείο, 1891 . 526 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Από τη βιβλιοθήκη του Γεωργίου Αβέρωφ. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοδιστρούλες. by Kock, Charles Paul de Publication: Αθήνα: Ζαννουδάκης, Π. Ε., . 241 σ.: , Είναι ομούδεμένο με τον «Γενικό ετήσιο οδηγό της Ελλάδος...». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ροβίνος Χόοδ ο ευπατρίδης: by Dumas, Alexandre Publication: Κωνσταντινούπολη: Νομισματίδης και Σας, 1889 . 311+ζ΄ σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γαμήλιος έρως: by Guizot, Μ. Publication: Αθήνα: Καρυοφύλλης, Γεώργιος, 1860 . 88 σ. , Γκίνης-Μέξας 8327. Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aziyadé: by Loti, Pierre Publication: Paris: Calmann-Lévy, . 319 σ. , Δωρεά Ζανέτ Σταματοπούλου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le silence et la mer et autres contes by Bruller, Jean Publication: Paris: Le Club Francais du Livre, 1953 . 166 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rosette by Funck-Brentano, Frantz Publication: Paris: Pierre Lafitte, . 156 σ.: , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Confession de minuit. by Duhamel, Georges Publication: Paris: Fayard, Artheme, 1939 . 124 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α Salonique: sous l'oeil des Dieux!: Roman / by Frappa, Jean-José Publication: Paris: Ernest Flammarion, 1917 . (6)+264 σ. ; 18x12 εκ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexandre le Dieu. by Druon, Maurice Publication: Paris: Éditions del Duca, 1958 . 280 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha